Ellerde titreme bir neden olmadan yahut altta yatan bir durumun semptomu olarak meydana gelebilir. Ellerin titremesi yaşamı tehlikeli kılan bir belirti değildir, ancak günlük aktiviteleri etkileyebilmektedir.

Çoğu kişinin ellerinde hafif bir titreme vardır ve bilhassa elleri doğrudan bedenin önünde tutarken fark yapılabilir.

Sarsıntıların şiddeti değişime uğrayabilir ve değişik koşullar daha bariz bir sarsıntıya sebep oluşturabilir.

Bu makalede, el titremelerinin geniş kapsamlı nedenlerini ve tedavilerini keşfediyoruz.

Titreme nedir?
Kontrol dışı kas hareketi el titremesini karakterize eder.

Titreme, geniş kapsamlı bir hareket rahatsızlığıdır. İstemsiz, ritmik bir kas kasılması titremeye sebep olur. Titreme en çok ellerde görülür, ancak kollar, kafa, ses telleri, gövde ve bacaklarda da meydana gelebilir.

Titreme aralıklı, sık sık oluşan yahut sürekli olabilir. Kimi zaman titreme kendi kendine gelişir ve başka zamanlarda altta yatan bir sağlık problemine işaret eder.

Titrek eller, yazma ve çizimde zorluklara sebep oluşturabilir. Bir insan çatal bıçak takımı gibi alet ve gereçleri tutmakta ve kullanmakta da sorun yaşayabilir.

20’den fazla titreme çeşidi vardır, ancak çoğu 2 kategoriye ayrılır:

Istirahat titremeleri : Bunlar, eller kucağınızda dinlenirken olduğu gibi kaslar gevşediğinde görülür.

Hareket sarsıntıları : Sarsıntıların çoğu hareket titremesidir. Gönüllü hareket sebebiyle kaslar kasıldığında olurlar.

Ellerin titremesinin sebepleri nelerdir?

Beyni etkileyen problemler çoğu zaman titremelerden sorumludur.

Bazı hallerde neden tanınmamaktadır, ancak titreme çoğu zaman nörolojik koşullar, hareket rahatsızlıkları yahut başka sağlık problemlerinden kaynaklanır.

Nörolojik koşullar

Ellerin titremesine sebep olabilen bazı nörolojik durumlar şu şekildedir:

 • Multipl skleroz (MS) : MS hastası olanların çoğu bir dereceye kadar titreme yaşar. Bu çoğu zaman hastalık, merkezi sinir sistemi yollarında hareketi denetleyen alanlara zarar verdiğinde gelişir.
 • İnme : Bir kan pıhtısı bir arteri tıkadığında ve kanın beyne ulaşmasını engellediğinde iskemik inme oluşur. Bu, nörolojik yollarda sürekli tahribata sebep oluşturabilir ve titremelere sebep olabilir.
 • Travmatik beyin zararı : Beyindeki fiziksel zarar, hareketi koordine etmede rol oynayan sinirlere de zarar verebilir. Bir yaralanma belli sinirleri etkilediğinde el titremesi meydana gelebilir.
 • Parkinson hastalığı : Parkinson hastalığı olan insanların yüzde 25’inden fazlasında bununla alakalı bir hareket titremesi ve bir yahut 2 elinde daha geniş kapsamlı bir istirahat titremesi vardır. Titreme çoğu zaman bedenin bir tarafında başlar ve başka tarafa da sirayet edebilir. Depresyon yahut kuvvetli duygu dönemlerinde titreme daha belirgin duruma gelebilir.

Hareket rahatsızlıkları

Anksiyete ve stres, hareket rahatsızlıklarına sebep oluşturabilir.

Aşağıdakiler, el titremelerine sebep olabilen hareket rahatsızlıkları örnekleridir:

 • Esas titreme : Bu, en çok görülen hareket rahatsızlıkları arasındadır ve sebebi tanınmamaktadır. Titreme çoğu zaman bedenin her 2 tarafını da etkiler, ancak baskın elde daha belirgin olabilir. Kişi hareket ederken olduğu gibi hareketsiz dururken de ortaya çıkma eğilimindedir. Kalıtsal titreme olaylarının ortalama yarısından sorumlu olabilir.
 • Distonik titreme : Distonisi olan bir insanda beyin hatalı-yanlış mesajlar göndererek aşırı aktif kaslar, anormal duruşlar ve sürekli istenmeyen hareketlerle sonuçlanır. Genç erişkinler ve orta yaştakiler, herhangi bir kasta meydana gelebilecek distonik titreme geliştirme ihtimali yüksektir.

Aşağıdaki sağlık problemleri da ellerin titremesine sebep oluşturabilir:

 • stres yahut travma sonrası depresyon rahatsızlığı gibi psikiyatrik durumlar
 • kalıtımsal ataksi yahut kırılgan X sendromu gibi kalıtımsal dejeneratif rahatsızlıklar
 • alkol kötüye kullanımı yahut çekilmesi
 • cıva zehirlenmesi
 • hipertiroidizm yahut aşırı aktif tiroid
 • karaciğer yahut böbrek yetmezliği
 • üzüntü yahut panik

Bazı ilaçlar da el titremelerine sebep oluşturabilir, mesela:

 • bazı astım ilaçları
 • amfetaminler
 • kafein
 • kortikosteroidler
 • belli psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmek için kullanılan ilaçlar
Ellerin titremesini nasıl durdurursun?

Titremeden hipertiroidizm gibi altta yatan bir durum sorumluysa, kişi tedavi gördüğü zaman çoğu zaman iyileşir. Titreme bir yan etkiyse, kişi ilaç değiştirdiğinde çoğu zaman geçer.

Aşağıdakiler de yardım edebilir:

Hayat tarzı farklılıkları

Kafein ve amfetaminler gibi titremeye sebep olabilen maddeleri sınırlamak yahut bunlardan kaçınmak, bir insanın titremesini azaltır yahut ortadan kaldırabilir.

Fizik Tedavi

Bu, koordinasyonu ve dengeyi geliştirirken kas kontrolünü, mekanizmasını ve kuvvetini yükseltebilir. Bir meslek terapisti, titreme ile yaşayan kişilerin günlük etkinliklere katılmaya devam etmelerine yardım edebilir.

Psikolojik metotlar

Bir titremeden anksiyete yahut panik sorumluysa, kişi nefes egzersizleri gibi gevşeme yöntemlerini uygulamaktan faydalanabilir.

Tedavi alternatifleri
Bir hekim, el titremelerini ilaçla tedavi etmeyi tavsiye edebilir.

Çoğu titreme çeşidi tedavi edilemez ve hafif bir titreme çoğu zaman tedaviye gerek yoktur.

Ancak, titreme günlük yaşamı etkiliyorsa, pek çok tedavi bulunur.

Esas titreme tedavileri

Esansiyel titreme için, hekim propranolol, metoprolol yahut nadolol gibi beta blokerler reçete edebilir. Bir hekim bunun yanı sıra primidon gibi nöbet önleyici ilaçlar tavsiye edebilir.

Parkinson hastalığı tedavileri

Hekimler, ileri seviye olayları yönetmek için genellikle levodopa ve karbidopa gibi hastalığa has ilaçları reçeteye yazarlar.

MS tedavileri

Beta blokerleri, anksiyete önleyici ilaçlar ve antikonvülsif ilaçlar, MS ile ilintili titreme olan bazı insanlar için tedavi alternatifleri arasındadır.

Bariz bir sebebi olmayan titreme

Hekimler titreme nedenini belirleyemezlerse sakinleştiriciler reçete edebilirler. Kimileri botulinum toksini yahut Botoks enjeksiyonları tavsiye edebilir, ancak bunlar parmaklarda zayıflığa sebep oluşturabilir.

Alternatif tedaviler

Bir insan ilaca cevap vermiyorsa yahut hayatını önemli oranda etkileyen aşırı bir titreme varsa, hekim derin beyin stimülasyonu (DBS) gibi müdahaleler tavsiye edebilir.

DBS, bir hekimin göğsün üst kısmındaki deri altına küçük bir jeneratör yerleştirmesini gerektirebilir. Beynin bazı istemsiz hareketleri koordine eden ve denetleyen bölümü olan talamusa yerleştirilmiş elektrotlara elektrik sinyalleri gönderir.

Hekimler, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor yahut distoni ile ilintili titremeleri iyileştirmek için DBS kullanırlar.