More

  Florür Gerçeği- Florürün Zararları

  Florür: Diş Sağlığı İçin Nimet ve Diğer Vücut Dokuları İçin Zarar

  Florür hakkında bilmeniz gereken her şey

  Florür nedir

  Florür havada, toprakta, tatlı suda, deniz suyunda, bitkilerde ve çeşitli yiyeceklerde bulunan yaygın bir doğal elementtir (Garcia, 2015). Optimum konsantrasyonlarda kullanıldığında dişler üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Daha yüksek seviyelerde veya konsantre formda kullanılırsa ölümcül olabilir.

  Florür, genellikle diş çürümesini azaltmaya yardımcı olmak için içme suyuna eklenir. 1930’larda, araştırmacılar, doğal olarak florlanmış su tüketerek büyüyen insanların, florlu su olmayan bölgelerde yaşayanlara göre üçte ikiye kadar daha az çürük olduğunu bildirdi. O zamandan beri yapılan araştırmalar, florür bir kamu su kaynağına eklendiğinde diş çürüğünün azaldığını defalarca göstermiştir. Amerikan Dişhekimleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Tabipler Birliği, diğer birçok kuruluşun yanı sıra, diş çürümesine etkisi nedeniyle su kaynaklarında florür kullanımını önermekte ve şiddetle savunmaktadır.

  Florür, tüm doğal sularda bir dereceye kadar bulunur. O bölgedeki kaya türleri ve mineraller gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak yeraltı suyunda son derece yüksek olabilir. İçme suyu önemli florür kaynağıdır ve dental ürünlerden kaynaklanan maruziyetimize katkıda bulunur. Bunun dışında florür ayrıca şunlarda da mevcuttur:

  • Çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar, taro, patates kızartması, manyok, et, kümes hayvanları ve balık (özellikle konserve balık) ve çay ve demond et ve kümes hayvanları
  • Gazlı içecekler, meyve suları, bebek mamaları vb. Gibi cilalanmış ve işlenmiş yiyecek ve içeceklerde yüksek florür konsantrasyonları bulunur.
  • Özellikle kömür yakılması ve fosfatlı gübre üretiminden kaynaklanan endüstriyel kirliliğin daha yüksek olduğu bölgelerde hava florürle karıştırılabilir.
  • ABD’de düzinelerce gıda ürününde pestisit olarak kullanılan florür lekeli bir mineral olan Cryolite
  • Yapışmaz tavalar ısındığında florür gazı boşaltır.

  Florür hakkında bilmemiz gereken gerçekler

  Florür

  • Gelişmiş ülkelerin çoğu sularını florlamıyor

  Yalnızca ABD’de, dünyanın geri kalanından daha fazla insan florlu su tüketiyor. Örneğin Batı Avrupa’da, nüfusun yüzde 97’si florürsüz suyu tüketiyor.

  • Florlu ülkelerde, florür uygulanmayan ülkelere göre daha az diş çürüğü görülmez

  Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, sularını florlaştıran gelişmiş ülkelerle yapmayan gelişmiş ülkeler arasında diş çürümesi açısından algılanabilir bir fark yoktur (Network, 1986).

  • Florür diş çürümesini önler ancak diğer vücut dokuları için toksiktir

  Birçoğu, florürün sadece diş sağlığınızı ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünüyor. Ancak 500 sayfalık bilimsel incelemeye göre, florür kemiklerinize, beyninize, tiroid bezinize, epifiz bezinize ve hatta kan şekeri seviyenize zarar verebilecek bir endokrin bozucudur (NRC, 2006).

  • Florlama “Doğal” bir süreç değildir

  Çoğu kamu su kaynağına eklenen florür, doğal olarak mevcut olan çeşit değil, fosfat gübre endüstrisinin hava kirliliği kontrol cihazları tarafından tutulan florosilik asittir.

  • Amerikalı gençlerin% 40’ı florüre aşırı maruz kalmanın gözle görülür belirtileri gösteriyor

  Amerikalı gençlerin yaklaşık yüzde 40’ı dental florozdan muzdariptir. Dental floroz “sadece kozmetik” DEĞİLDİR. Beyniniz de dahil olmak üzere vücudunuzun geri kalanının, örneğin kemikler ve iç organların da florüre aşırı maruz kaldığının bir işareti olabilir.

  • Bebekler için, florlu su hiçbir fayda sağlamaz, sadece tehlikelidir

  Florlu musluk suyu ile yapılan mama yutan bebekler, 1.200 mikrograma kadar veya önerilen miktarlardan yaklaşık 100 kat fazla florür düşürür. Bebeklik döneminde florür maruziyetinin bu tür “ani artışları” dişlere hiçbir fayda sağlamaz. Aslında, bu tür florür seviyeleri IQ puanlarına zarar verir.

  • Florür Takviyeleri hiçbir zaman FDA tarafından onaylanmamıştır

  Bazen florlu su içmeyenlere reçete edilen florür takviyeleri, diş çürümesiyle mücadele için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından hiçbir zaman onaylanmamıştır.

  • Florür, halka açık suya eklenen bir “İlaç” olduğu iddia edilen tek şeydir

  Florür, bir hastalığı (diş çürümesini) önlemek için içme suyuna eklenir ve bu nedenle FDA tanımına göre bir ilaç haline gelir. Savunucular, bunun süte D vitamini eklemekten farklı olmadığını iddia etseler de, florür önemli bir besin maddesi değildir.

  • Florürü yutmak dişlere küçük fayda sağlar

  ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yutulmuş haplar gibi florür takviyelerinin dişlerinize çok az fayda sağladığını kabul etti.

  • Dezavantajlı topluluklar, florürden en dezavantajlı olanlardır.

  Florür toksisitesi, düşük gelirli bölgelerde çok daha sık meydana gelen koşullar nedeniyle şiddetlenir. Bu içerir:

  • Besin eksiklikleri
  • Bebek maması tüketimi
  • Böbrek hastalığı
  • Şeker hastalığı

  Florür içme suyuna neden eklenir?

  Diş sağlığındaki sosyal eşitsizliklerle mücadele etmek için içme suyuna florür eklenir. Diş çürümesini önlemek için eklenir. Birçok ülkede Sağlık Bakanlığı ve birçok uluslararası sağlık kurumu, içme suyundaki florür seviyelerinin ağız sağlığını korumak ve diş çürüklerini önlemek için optimal seviyelere ayarlanmasını onaylamaktadır. Diş çürükleri, diyetteki şekerlerin bakteriyel fermentasyonundan yapılan asitlerin neden olduğu diş sert dokusunun demineralizasyon işlemidir. Demineralizasyon, tükürükteki minerallerin birikmesiyle – remineralizasyonla – olumsuzlanır. Florür, remineralizasyonu artırarak çürükleri önler (Chalmers, 2007). Diş çürüklerinin görünüm, benlik saygısı, sosyal etkileşim ve konuşma ve çiğneme yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Tedavi edilmeyen çürük ağrıya, diş apselerine veya ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

  Connett (2010), çoğu batılı, sanayileşmiş ülkenin su floridasyonunu reddettiğini, ancak yine de florürlü ülkelerle çocukluk çağı diş çürümesinde aynı düşüşü yaşadığını bildirdi. Avrupa’da sadece İrlanda (% 73), Polonya (% 1), Sırbistan (% 3), İspanya (% 11) ve Birleşik Krallık (% 11) sularından herhangi birini florüre etmektedir. Japonya ve Batı Avrupa nüfusunun% 97’si dahil çoğu gelişmiş ülke florlu su içmez.

  Aşağıdaki Şekil 1’de grafik olarak sunulan Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakın.

  Florlu ve Florlu Olmayan Ülkelerde Diş Çürümesi Eğilimleri

  Şekil 1: Florlu ve florüre olmayan ülkelerde diş çürümesi eğilimleri (Connett, 2010)

  ABD’de kamu su kaynaklarının yaklaşık% 70’i florürlüdür. Bazı ülkelerde sudaki doğal florür seviyeleri yüksek olan alanlar vardır. Bunlara Hindistan, Çin ve Afrika’nın bazı kısımları dahildir. Bu ülkelerde florürün neden olabileceği sağlık sorunları nedeniyle florürü uzaklaştırmak için önlemler alınmaktadır.

  Florür ne işe yarar?

  Florür, boşluklarla iki farklı şekilde mücadele eder:

  • Florür, çocukların olgunlaşan kemiklerinde ve gelişen dişlerinde yoğunlaşarak bebek ve yetişkin dişlerindeki minenin ortaya çıkmadan önce sertleşmesini sağlar.
  • Florür ayrıca halihazırda bir görünüm kazanmış yetişkin dişlerindeki mineyi sertleştirir.

  Florür, ağzınızda doğal olarak oluşan demineralizasyon ve remineralizasyon işlemleri sırasında çalışır.

  • Yemek yedikten sonra tükürüğümüz, demineralizasyona neden olan asitlerden oluşur – diş yüzeyinde ve altında çözülür.
  • Tükürüğümüzün daha az asidik olduğu diğer zamanlarda, bunun tam tersini yaparak dişlerimizi sert tutan kalsiyum ve fosforu yeniler. Bu sürece remineralizasyon denir. Remineralizasyon sırasında florür mevcut olduğunda, biriken mineraller normalde olduğundan daha serttir ve dişlerimizi sertleştirmeye ve bir sonraki demineralizasyon aşamasında çözünmeyi önlemeye yardımcı olur.

  Kim florüre ihtiyaç duyar

  Florür ilavesinin amacı dişleri kimyasal olarak güçlendirerek diş çürüğüne yol açan asitlerin neden olduğu parçalanmaya karşı daha dirençli olmasını sağlar. Teorik olarak, doğal dişlerine sahip olan tüm bireylerin diş macunlarında ve ağız çalkalamalarında bulunan florüre ihtiyacı vardır. Florür, diş yüzeylerinin demineralizasyonunu engeller. Ancak tüm insanların florürlü diş macunu kullanma ihtiyacı aynı değildir. Bir kişinin dişleri doğal olarak sağlıklı ve sertse veya başka bir deyişle, dişlerinde zaten yüksek florür konsantrasyonu (gerekli içerik) varsa, o kişinin florürlü diş macunu kullanmasına gerek olmayabilir.

  Çürümenin erken aşamalarını gösteren veya çürükleri olan kişiler, topikal florüre günlük maruziyet sağlamalıdır. Diş sağlığı uzmanlarının onayı, güvenli ve etkili oldukları beyan edildiği için ADA mühürlü diş macunu kullanmaktır.

  Florür alımının yan etkileri ve tehlikeleri

  Florür Tehlikeleri

  Genel su kaynaklarına, diş macunlarına, ağız gargaralarına eklenen ve diş hekimleri tarafından uygulanan düşük doz florür (günde 20 mg elemental florür) çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, daha yüksek dozlar güvensizdir ve kemikleri ve bağları zayıflatabileceği için yaşamı tehdit edebilir ve kas kırılganlığına ve sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir (NIDCR, 2011).

  Connett (2012) çalışmalarında florürün oldukça öldürücü bir madde olduğunu ve bu nedenle Japonya ve Batı Avrupa nüfusunun% 97’si dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoğunun florlu su tüketmediğini bildirmiştir. Çin genelinde on milyonlarca insan ve Hindistan, yüksek florür seviyelerine sahip içme suyundan kaynaklanan kronik sakatlayıcı kemik hastalıklarından muzdarip.

  9 Florür Tehlikeleri

  1. Florür birikimine bağlı kemik kaybı

  Florür vücutta birikme eğilimindedir. Bebekler ve çocuklar, yetişkinlere kıyasla böbreklerinden minimum florür salgılar ve yutulan florürün% 80’ini kemiklerine emer (Spak ve diğerleri, 1994). Kemiklerdeki bu sürekli florür konsantrasyonu, bir ömür boyu artar ve kemiklerin zayıflamasına neden olur (Carton, 2006).

  1. Dental floroz

  Biberonla beslenen bebekler, yeni doğan bebeklerin ebeveynleri bebek mamasını hazırlarken florlu su kullandıkları için en yüksek florür dozunu alırlar (Marshall ve ark. 2004). Bebeğin florlu suya maruz kalmasının, diş florozu, dişlerin lekelenmesi ve daha sonraki yaşamda bağlarda kireçlenme gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğu defalarca bulunmuştur (Levy ve ark. 2010).

  1. Üreme sisteminin değiştirilmesi

  Florür alımı spermlere zararlıdır ve ayrıca bazı türlerde kısırlık oranını arttırır (Zakrzewskaet al 2002). Bir ABD epidemiyolojik çalışması, suda 3 ppm veya daha fazla florür bulunan bölgelerde yaşayan çiftler arasında kısırlık oranlarının arttığını bildirmiştir (Freni 1994).

  1. Beyin hasarı

  2006’da Carton, florürlerin daha yüksek dozda alındığında beyin fonksiyonunu değiştirme eğiliminde olduğunu gösteren bir çalışma ile ortaya çıktı. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) florürü, “gelişimsel nörotoksisitenin önemli ölçüde doğrulanması” olan 100 kimyasal arasında listeliyor.

  1. Aşırı florür IQ’yu engeller

  Çin, İran, Hindistan ve Meksika’dan florür maruziyeti ile azalan IQ arasında bir konsorsiyum olduğunu gösteren 24 çalışma var. Ulusal Araştırma Konseyi’ne (2006) göre, yüksek florür IQ seviyesini düşürür.

  1. Florür erken ergenliği tetikler

  Rocha-Amador (2009), florür konsantrasyonlarının aşırı miktarda alınması halinde fetal beyin hasarına neden olduğunu bildirmiştir. Florür ayrıca epifiz bezini de etkiler. Jennifer Luke (2001) tarafından yapılan araştırmalar, florürün insan epifiz bezinde çok yüksek seviyelerde biriktiğini ve ergenliğin daha erken başlamasına yol açtığını göstermektedir.

  1. Tiroid fonksiyonunda hasar

  Ukrayna’da, Bachinski ve arkadaşları 1985’te tiroid fonksiyonunda suda 2,3 ppm florürde bir azalma bildirdi. 20. yüzyılın ortalarında, florür bazı Avrupalı ​​doktorlar tarafından hipertiroidizmli (aşırı aktif tiroid) hastalarda tiroid bezi işlevini azaltmak için önerildi (Waldbott, 1978).

  1. İskelet florozu ve Artrit

  Aşırı florür seviyeleri, iskelet florozu (florür kaynaklı bir kemik ve eklem hastalığı) adı verilen artrit semptomlarını tetikler (DHHS 1991).

  1. Yaşlılarda Kalça Kırıkları

  Florür, eskiden kalça kırıklarını artırabilir. Kemiklerini güçlendirmek ve kırılma oranlarını azaltmak amacıyla osteoporozlu hastaları tedavi etmek için denemelerde artan florür dozları (günde ortalama 26 mg) kullanıldı. Ancak bu, daha yüksek sayıda kırığa, özellikle kalça kırığına yol açtı (Schnitzler ve ark. 1990).

  Florürün Potansiyel Sağlık Tehlikelerinin Özeti

  Tablo 1: Florürün Potansiyel Sağlık Tehlikelerinin Özeti

  Florüre karşı en iyi beş doğal alternatif

  Aşağıda tartışılan, diş çürümesini önleyebilecek ve florüre alternatif olabilecek bazı doğal maddeler vardır:

  Hindistancevizi yağı

  Hindistan Cevizi Yağı - florüre doğal alternatifler

  Hindistan cevizi yağının antibakteriyel özellikleri vardır ve hindistancevizi yağı ile yağlama veya yağ çekme, diş eti iltihabını ve boşlukları önleyerek ağızdaki genel plakta önemli bir azalmaya neden olabilir (Peedikayil ve diğerleri, 2015).

  Deniz tuzu

  Deniz Tuzu - Florüre Doğal Alternatifler

  Deniz tuzu, dişlerdeki plağı çıkaracak kadar aşındırıcıdır. Diş etlerini güçlendiren, tarter ve kötü nefese karşı koruyan ve hatta zamanla dişlerimizi beyazlatabilen besinler içerir. İyot içeriği yüksek olan deniz tuzu, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ağızdaki asitleri dengelemeye yardımcı olur. Tuz bize salya salgılatır ve tükürüğümüz diş minesimizi yastıklayan antibakteriyel bir çit oluşturur.

  Mür

  Myrrh - Florüre Doğal Alternatifler

  Myrrh, ağız kokusuna neden olan mikroplara karşı sert olan ve periodontal hastalıklarla mücadele eden bileşiği içerir. Bugün piyasada mikrop öldürücü mür içeren, toksik florür içermeyen ve sağlıklı ağız sağlamak için diğer bitkisel öğeler ve uçucu yağların bir karışımı olan bazı mükemmel diş macunları vardır (Nomicos, 2007).

  Yağ Al

  Neem Yağı - Florüre Doğal Alternatifler

  Neem yağı içeren bir gargara kullanmak, ağızdaki plakla mücadele söz konusu olduğunda çoğu florid diş ürününü geride bıraktı. Neem ayrıca diş eti iltihabını (diş eti iltihabı) da tedavi eder.

  Kekik yağı

  Kekik yağı

  Kekik yağı diş sorunları için oldukça faydalıdır ve diş ağrılarını, apseleri ve ağız yaralarını yatıştırmak için kullanılır.

  Florür ve Florür Tehlikelerinden Nasıl Kaçınılır?

  • İşlenmiş ve paketlenmiş yiyecekleri yemeyin
  • Florürlü alternatif diş macunları satın alın
  • Diş hekiminde flor tedavilerine HAYIR deyin
  • Filtrelenmiş musluk suyu tüketin
  • Yemek yerlerinde gazoz, kahve veya buzlu çay içmeyin.
  • Genellikle florlanmış olduğu için şişelenmiş su içmeyin (Avrupa suyu hariç)
  • Bebek mamasını beslerken musluk suyu kullanmayın. Ev yapımı bebek maması şiddetle tavsiye edilir
  • Sigara içme
  • Teflon (yapışmaz) kaplı tencere kullanmayın

  Sonuç

  Dünya çapında halk sağlığı benimsemesine rağmen, su floridasyonu, geçtiğimiz çeyrek yüzyılda yakından incelenmiştir. Zaman, florlaşmanın pembe parıltısını aşındırdı. Diş çürükleri için her derde deva olarak kefil olduktan sonra, florürün dişleriniz için faydası – eğer varsa, hala tartışmalı – belirsiz olumsuz yanları beraberinde getirir (Mercola, 2002)

  • Ast, DB ve Schlesinger, ER (1956). On yıllık bir su floridasyonu çalışmasının sonucu. Amerikan Halk Sağlığı ve Milletler Sağlığı Dergisi , 46 (3), 265-271.
  • Bachinski®, PP, Gutsalenko, OA, Naryzhniuk, ND, Sidora, VD ve Shliakhta, AI (1984). [Sağlıklı kişilerde ve tiroidopatili hastalarda vücut florunun hipofizeal-tiroid sistemi işlevi üzerindeki etkisi]. Problemyendokrinologii , 31 (6), 25-29.
  • Karton, RJ (2006). 2006 Birleşik Devletler Ulusal Araştırma Konseyi raporunun incelemesi: içme suyundaki florür. Florür , 39 (3), 163-172.
  • Chalmers, I. ve Sheldonidentify, A. (2007). Su kaynaklarına florür eklemek. BMJ , 335 , 699.
  • Connett, PH, Beck, JS ve Micklem, HS (2010). Florüre karşı dava: Tehlikeli atıkların içme suyumuza nasıl düştüğü ve onu orada tutan kötü bilim ve güçlü politikalar . Chelsea Green Publishing.
  • Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı. (ABD DHHS) (1991). Florürün Gözden Geçirilmesi: Yararları ve Riskleri. Florür Ad Hoc Komitesi,  Çevre Sağlığı Koordinasyon Komitesi ve İlgili Programlar. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, ABD.
  • Freni, SC (1994). İçme suyunda yüksek florür konsantrasyonlarına maruz kalma, düşük doğum oranlarıyla ilişkilidir. Toksikoloji ve Çevre Sağlığı Dergisi, Bölüm A Güncel Sorunlar , 42 (1), 109-121.
  • García, MG ve Borgnino, L. (2015). Çevre Bağlamında Florür.
  • Levy, SM, Broffitt, B., Marshall, TA, Eichenberger-Gilmore, JM ve Warren, JJ (2010). Kalıcı kesici dişlerin florozu ile bebek mamasından alınan florür alımı, diğer diyet kaynakları ve erken çocukluk döneminde diş macunu arasındaki ilişkiler. Amerikan Dişhekimleri Birliği Dergisi , 141 (10), 1190-1201.
  • Luke, J. (2001). Yaşlı insan epifiz bezinde florür birikimi. Caries Research , 35 (2), 125-128.
  • Marshall, TA, Levy, SM, Warren, JJ, Broffitt, B., Eichenberger-Gilmore, JM ve Stumbo, PJ (2004). Bebeklik döneminde içeceklerden alınan florür ile süt dişlerinin dental florozu arasındaki ilişkiler. Amerikan Beslenme Koleji Dergisi , 23 (2), 108-116.
  • Mercola, JM (2002). Florür size söylendiği kadar güvenlidir. Optimal Wellness Center Web sitesi, Şubat , 2 (6).
  • Ulusal Diş ve Kraniyofasiyal Araştırma Enstitüsü. Florlama Hikayesi . Bethesda, Md, ABD: NIDCR; 2011.
  • Ulusal Araştırma Konseyi. (2006). İçme suyunda florür: EPA standartlarının bilimsel bir incelemesi.
  • Ağ, FA (1986). Azalan diş çürümesinin gizemi. Nature , 332 , 125-129.
  • Nomicos, EY (2007). Myrrh: Magi’nin tıbbi mucizesi mi yoksa efsanesi mi? Bütüncül hemşirelik uygulaması , 21 (6), 308-323.
  • Peedikayil, FC, Sreenivasan, P. ve Narayanan, A. (2015). Plakla ilişkili diş eti iltihabında hindistan cevizi yağının etkisi – Bir ön rapor. Nijerya tıp dergisi: Nijerya Tabipler Birliği dergisi , 56 (2), 143.
  • Rocha-Amador, D., Navarro, M., Trejo-Acevedo, A., Carrizales, L., Pérez-Maldonado, I., Díaz-Barriga, F. ve Calderon, J. (2009). Çocuklarda karışımların nörotoksisite değerlendirmesi için Rey-Osterrieth Kompleks Şekil Testinin kullanımı. Nörotoksikoloji , 30 (6), 1149-1154.
  • Spak, CJ, Johnson, G. ve Ekstrand, J. (1994). Işınlanmış hastalarda çürük insidansı, tükrük akış hızı ve florür jel tedavisinin etkinliği. Çürük araştırması , 28 (5), 388-393.
  • Schnitzler, CM, kanat, JR, dişli, KA ve robson, HJ (1990). Osteoporoz için florür tedavisi sırasında periferik iskeletin kemik kırılganlığı. Klinik ortopedi ve ilgili araştırma , 261 , 268-275.
  • Waldbott, GL, Burgstahler, AW ve McKinney, HL (1978). Florlama: büyük ikilem . Coronado Pr. Inc., Lawrence, Kansas.
  • Zakrzewska, H., Udala, J. ve Blaszczyk, B. (2002). Sodyum florürün koç semen kalitesi ve enzim aktiviteleri üzerindeki in vitro etkisi. Florür , 35 (3), 153-160.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Aft (pamukçuk) Yaralarından Kurtulmak İçin Doğal Çözüm

  Dudaklarınızın ve / yahut yanaklarınızın içini kaplayan enfeksiyonlu ve sızılı ağrılı yaralarınız mı var? Bu birdenbire oluşumların ne olduğunu merak ediyor musunuz? Aft (pamukçuk) yaraları geliştirmiş...

  Doğal Yollardan Kortizol Düzeylerinizi Düşürmek

  İşin sana uykusuz geceler mi veriyor? Veyahut partnerinizle aranızdaki gerilim istenmeyen strese neden oluyor mu? Neden nasıl olursa olsun, stresin üstesinden gelinmesi icap ediyor. Depresyon, vücudunuzdaki kortizolün...

  Dehidrasyon Doğal Olarak Nasıl Tedavi Edilir

  Susuzluğunuz hiç sonlanmıyor mu? Birden fazla bardak su içtikten sonra bile kendinizi tatminsiz mi hissediyorsunuz? Bu sorulara evet yanıtı verdiyseniz, susuz kalmanız yüksek bir olasılıktır. Vücudunuz aldığından...

  Apseler İçin Bitkisel Tedavi

  Hiç apse geçirdiniz mi? Kesin olarak iyi bir deneyim değildi, değil mi? İçi dolu, pembe-kırmızı renkli bu yumuşak kitle mutlak bir acıdır. Enfeksiyon riskinin yüksek olduğu hallerde...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz