More

  Hipertiroidi Nasıl Tedavi Edilir

  Hipertiroidiniz için en iyi tedavi, sorunun nedeninden yaşınıza, durumunuzun ciddiyetinden genel sağlığınıza kadar değişik faktörlere bağlıdır. Tiroidin doğal çalışmasına yardım etmek için antitiroid ilaçlar (mesela Tapazole) kullanılabilirken, beta blokerler gibi başka tedavilerin hipertiroid belirtilerini hafiflettiği düşünülebilir. Tiroidin radyoaktif iyotla ablasyonu yahut bezin çıkarılması için ameliyat (tiroidektomi) gibi alternatifler de düşünülebilir.

  Reçeteler
  Ablasyon
  Ameliyat
  Hamilelikte
  Çocuklarda
  Tamamlayıcı Tıp (CAM)
  Her üç seçenek de etkili olsa da, hepsinin değişen maliyetleri ve muhtemel yan etkileri vardır. Bu yüzden, bir tedavi planı oluşturmadan önce hekiminizle dikkatli ve geniş bir görüşme yapılması lazımdır.
  Reçeteler
  Reçeteli ilaçlar karakteristik olarak hipertiroidizm için esas tedavidir. İlgili belirtileri kontrol etmenize destek olması için başka ilaçlar da verilebilir.

  Antitiroid İlaç Tedavisi
  Antitiroid ilaçların hedefi, tedaviye başladıktan sonraki bir yahut 2 ay içerisinde doğal tiroid fonksiyonuna ulaşmaktır. Ardından bir insan aşağıdaki seçeneklerle devam edebilir:

  Radyoaktif iyot ile kesin tedavi yahut ameliyat geçirin
  Remisyona ulaşma umuduyla antitiroid ilacına bir yahut 2 yıl daha devam edin (bu büyük ihtimalle hafif hipertiroidizmi olan insanlarda ve büyük guatrlı insanlarda ve sigara içenlerde daha az olasıdır)
  Maksimum bir antitiroid ilacı alın
  Maksimum antitiroid ilaç tedavisi çekici olsa da (gerileme şansınız var, tedavi geri döndürülebilir ve ameliyat ile alakalı risk ve masraflardan kaçınabilirsiniz), olumsuz tarafı, araştırmacıların, hastaların yüzde 70’inin nüks edeceğini tahmin etmeleridir. antitiroid ilaç tedavisi durdurulur.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 2 antitiroid ilaç Tapazole (metimazol yahut MMI) ve propiltiyoürasildir (PTU). MMI’nin daha az yan etkiye sahip olması ve hipertiroidizmi PTU’dan daha çabuk tersine çevirmesi sebebiyle MMI tercih edilen tercihtir.

  Bunun yanı sıra, PTU, gebeliğin ilk üç ayında ve tiroid fırtınası yaşayan insanlarda hipertiroidizmi iyileştirmek için kullanılır. Metimazole reaksiyonu olan ve radyoaktif iyot yahut ameliyat olmak istemeyen kişilere de verilebilir.

  MMI yahut PTU almakla ilintili bazı muhtemel küçük yan etkiler şu şekildedir:

  Kaşıntı
  Döküntü
  Eklem ağrısı ve şişlik
  Mide bulantısı
  Ateş
  Tat farklılıkları
  Daha önemli olarak, MMI yahut PTU (ikincisi ile daha geniş kapsamlı) ile karaciğer zararı meydana gelebilir. Karaciğer tahribinin belirtileri arasında karın ağrısı, sarılık, koyu renkli idrar yahut kil renkli dışkı bulunmaktadır.

  Çok ender olmakla birlikte, MMI yahut PTU ile agranülositoz (vücudunuzdaki enfeksiyonla savaşan hücrelerin azalması) ismindeki potansiyel olarak yaşamı tehlikeli kılan bir durum meydana gelebilir.

  Bu ilaçları alan insanların ateş yahut boğaz ağrısı gibi enfeksiyon semptomları geliştirdiklerinde hemen doktorlarına haber vermeleri önem arz etmektedir.

  Beta Engelleyici Terapisi
  Hipertiroidizm için bir tedavi olmasa da, hipertiroidizmi olan pek çok insana bir beta-adrenerjik reseptör antagonisti (daha geniş kapsamlı olarak bir beta-bloker olarak bilinmektedir) reçete edilir.

  Bir beta bloker bedende fazla tiroid hormonunun kalp ve dolaşım üzerindeki tesirlerini, bilhassa hızlı kalp atış hızı, kan basıncı, çarpıntı, titreme ve düzensiz ritimleri rahatlatmak için çalışır. Beta blokerleri bununla beraber solunum hızını azaltır, aşırı terlemeyi azaltır. ve ısı tahammülsüzlüğü ve çoğu zaman gerilim ve endişe hislerini azaltır.

  Tiroidit için İlaçlar
  Hipertiroidizmin geçici yahut “kendi kendini sınırlayan” biçimleri için (mesela, subakut tiroidit yahut doğum sonrası tiroidit), odak noktası ilk önce belirtileri tedavi etmektir. Tiroid ağrısı ve inflamasyonu (iltihaplanma) için ağrı kesiciler verilebilir yahut kalple alakalı belirtiler için beta blokörler verilebilir. Çok az da olsa, çok az bir zaman için bir antitiroid ilaç reçete edilir.

  Ablasyon
  Radyoaktif iyot (RAI), ablasyon olarak bilinen tiroid bezinin dokularını yok etmek için kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Graves hastalığı tanısı konan insanların çoğunu iyileştirmek için kullanılır, ancak hamile yahut emziren kadınlarda yahut hipertiroidizmine ilave olarak tiroid kanseri olan insanlarda kullanılamaz.

  RAI tedavisi esnasında radyoaktif iyot, tek bir dozaj olarak, bir kapsül içerisinde yahut bir oral çözelti ile verilir. Bir insan RAI’yi aldıktan sonra, iyot hedefler ve tiroid hücrelerini yaydığı tiroide girer, onlara zarar verir ve onları öldürür. Netice olarak, tiroid bezi küçülür ve tiroid işlevi yavaşlayarak bir insanın hipertiroidizmini tersine çevirir.

  Bazı kişiler 2. bir RAI tedavisine gereksinim duysa da, bu çoğu zaman radyoaktif iyotu aldıktan sonra altı ila 18 hafta içerisinde görülür.

  Yaşlı, kalp hastalığı gibi altta yatan sağlık problemleri olan yahut önemli hipertiroidizm belirtileri olan insanlarda, RAI tedavisine girmeden önce tiroid işlevini normalleştirmek için bir antitiroid ilaç (karakteristik olarak metimazol) kullanılır. Metimazol bununla beraber bu kişilerde RAI tedavisinden ortalama üç ila yedi gün sonra verilir , ardından tiroid işlevleri normalleştikçe aşamalı olarak azaltılır.

  Yan Etkiler ve Endişeler
  RAI’nin mide bulantısı, boğaz ağrısı ve tükürük bezlerinin şişmesi gibi bazı yan etkileri olabilir, ancak bunlar çoğu zaman geçicidir. RAI sonrası hastaların çok küçük bir yüzdesi hayatı tehlikeli kılan tiroid fırtınası tehlikesi altındadır.

  RAI tedavisinin Graves’in göz rahatsızlığının (orbitopati) gelişmesine yahut kötüleşmesine sebep oluşturacağını gösterebilen bilimsel deliller vardır. Bu kötüleşme çoğu zaman hafif ve kısa süreli olsa da, Amerikan Tiroid Derneği kılavuzları, orta ila kuvvetli göz hastalığı olan kişilere RAI tedavisi verilmesini tavsiye etmektedir.

  RAI’niz varsa, hekiminiz radyasyon düzeyini ve ailenizi yahut halkı korumak için almanız gerekebilecek tedbirleri tartışacaktır. Bunun yanı sıra, RAI tedavi sürecinde kullanılan radyasyon miktarının az olması ve kansere, kısırlığa yahut doğum hatalarına neden olmadığı hususunda rahat olun.

  Bunun yanı sıra, çoğu zaman RAI’den sonraki ilk 24 saat içerisinde yakın temastan ve öpüşmekten kaçının. RAI’den sonraki ilk 5 gün içerisinde, küçük çocuklara ve hamile kadınlara maruz kalmayı sınırlayın ve bilhassa çocukları tiroid bölgenize maruz kalacak biçimde taşımaktan kaçının.

  Ameliyat
  Tiroid cerrahisi (tiroidektomi olarak bilinmektedir) çoğu zaman aşırı aktif bir tiroid bezinin tedavi sürecinde son tercihtir.Tiroid bezinin çıkarılması hipertiroidizmi tedavi etmede çok etkili olsa da, cerrahi invaziv, maliyetli ve biraz risklidir.

  Ameliyatın Önerildiği Durumlar
  Antitiroid ilaçlar ve / yahut RAI hâli kontrol edemediyse
  Bir insan antitiroid ilaçlara alerjisi varsa ve RAI tedavisi istemiyorsa
  Bir insanın şüpheli, büyük olasılıkla kanserli bir tiroid nodülü varsa
  Bir insanın çok büyük bir guatr varsa (bilhassa hava yolunu tıkıyorsa yahut yutmayı zorlaştırıyorsa), kuvvetli belirtiler yahut aktif Graves göz hastalığı varsa
  Tiroid ameliyatı geçirirken, hekiminiz bütün tiroid bezini (total tiroidektomi şeklinde isim verilir) yahut bezin bir bölümünü (kısmi tiroidektomi olarak isimlendirilir) çıkarmaya karar verecektir. Bu karar her zaman kolay değildir ve dikkatli bir tartışma ve değerlendirme gerektirebilir.

  Genellikle konuşursak, hangi tür ameliyat geçirdiğiniz hipertiroidizminizin nedenine bağlıdır. Mesela, tiroid bezinizin sol tarafında bulunan aşırı tiroid hormonu üreten tek bir nodül kısmi tiroidektomi ile iyileştirilebilir (tiroid bezinin sol tarafı çıkarılır). Diğer taraftan, tiroidin her 2 tarafını da kaplayan büyük bir guatr, total tiroidektomi ile iyileştirilebilir.

  Ameliyat Sonrası Yönetim ve Riskler
  Total tiroidektomi geçirirseniz, ömür boyu tiroid hormonu replasmanı gerekmektedir.Başka yandan, kısmi tiroidektomi ile, yeterli bez kaldığı sürece sürekli tiroid ilacına gereksinim duymama şansınız yüksektir. yeterince tiroid hormonu.

  Her ameliyatta olduğu gibi, hekiminizle muhtemel tehlikeleri gözden geçirmek önem arz etmektedir. Tiroid cerrahisi için muhtemel riskler arasında kanama ve tekrarlayan laringeal sinire (ses kısıklığına sebep olur) ve / yahut paratiroid bezine (bedendeki kalsiyum dengesini düzenleyen) zarar dahildir. Deneyimli bir tiroid cerrahı ile bu riskler küçüktür.

  Hamilelikte
  Genellikle, bir kadının hipertiroid olması ve yakın gelecekte hamileliği arzulaması durumunda, hamile kalmadan altı ay önce RAI tedavisini yahut ameliyatı düşünmesi önerilir.

  Belirtileri ve / yahut orta ila kuvvetli hipertiroidizmi olan hamile kadınlar tedavi gerektirebilir. Tavsiye edilen tedavi, ilk trimesterde PTU ile başlayarak ardından 2. ve 3. trimesterde metimazole geçerek (yahut PTU’da kalmak) bir antitiroid ilaçtır.

  Bu ilaçlar hamile kadınlarda risk taşırken, hekiminizin vazifesi hipertiroidizmi kontrol altına almak ve sizin ve bebeğiniz için meydana getirdiği tehlikeleri hafifletmek için bunları muhtemel ölçüde minimum seviyede kullanmaktır.

  Karakteristik olarak, hekimler hâli kontrol edecek olası olan en küçük dozajı önermektedir. Bütün antitiroid ilaçlar plasentayı geçtiğinden, reçete talimatlarını izlemek ve tavsiye edilen muayenelere (her 2 ila dört haftada bir) devam etmek bilhassa önem arz etmektedir.

  Sağlık ziyaretlerinde tiroid testine ilave olarak nabzınız, kilo alımınız ve tiroid boyutunuz kontrol edilecektir. Nabız dakikada 100 atımın altında kalmalıdır. Kilo alımınızı hamilelik için doğal sınırlar içerisinde tutmaya çalışmalısınız, bu yüzden hekiminizle doğru beslenme ve mevcut olan durumunuz için hangi tür fiziksel aktivitenin uygun olduğunu konuşun. Fetal büyüme ve nabız da aylık olarak izlenmelidir.

  Çocuklarda
  Erişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda hipertiroidizm antitiroid ilaç tedavisi, radyoaktif iyot yahut tiroidektomi ile iyileştirilebilir.

  Hipertiroidili çocuklarda tercih edilen tedavi, RAI yahut cerrahiye göre en az risk taşıdığından ve PTU’ya göre daha az yan etkiye sahip olduğundan antitiroid ilaç MMI’dir. RAI yahut cerrahi yahut kabul yapılabilir alternatif tedaviler olsa da, 5 yaşın altındaki çocuklarda RAI önlenir.

  Tamamlayıcı Tıp (CAM)
  Çin’de ve başka ülkelerde, Çin otları kimi zaman tek başına yahut bir antitiroid ilacı ile birlikte hipertiroidizmi iyileştirmek için kullanılır. Kesin mekanizma belirsiz olsa da, kimileri bitkilerin tiroksinin (T4) triiyodotironine (T3) dönüşümünü önleyerek ve T4’ün beden üzerindeki tesirlerini azaltarak çalıştığına inanıyor.

  Hipertiroidili 1700’den fazla şahısla yapılmış olan on üç çalışmayı inceleyen büyük bir gözden geçirme çalışmasında, antitiroid ilaçlara Çin otlarının eklenmesi, belirtileri iyileştirmede ve antitiroid ilaçların hem yan tesirlerini üstelik de nüks oranlarını (hipertiroidizmin nüksetmesi manasına gelir) azaltmada etkili oldu. bazı insanlarda. Bunun yanı sıra, çalışmanın yazarları, bütün bu denemelerin iyi tasarlanmadığını belirtti. Yazarlar, düşük kaliteleri sebebiyle, hipertiroidizm tedavi sürecinde Çin bitkisel ilaçlarının uygulanmasını destekleyecek yeterli oranda kuvvetli delil olmadığını söylüyorlar.

  Çin otları (yahut başka alternatif tedaviler) ilacınızı ve tiroid düzeyinizi olumsuz etkileyebileceğinden, bunları sadece endokrinologunuzun rehberliğinde almanız önem arz etmektedir.

  Çin otlarının yanında, D vitamini tiroid topluluğu içerisinde çok ilgi gördü. D vitamini yetersizliği ve otoimmün tiroid hastalığı (hem Graves hastalığı üstelik de Hashimoto hastalığı) arasında bir bağlantı bulunmuş olsa da, D vitamini eksikliğinin tiroid fonksiyon bozukluğunun bir sebebi mi yoksa bir sonucu mu olduğu gibi, bu ilişkinin ne anlama geldiği hala belirsiz.

  Hipertiroidizmin kemik zayıflamasına (osteoporoz (düşük kemik yoğunluğu )) katkıda bulunabileceğini biliyoruz, bu yüzden uygun D vitamini ve kalsiyum alımının sağlanması kritik önem taşır. Ulusal Sağlık Enstitüleri, 19 ila 70 yaş aralığındaki erişkinler için günde 600 uluslararası birim (IU) ve 70 yaşın üzerindeki erişkinler için 800 IU önermektedir. Bunun yanı sıra, D vitamini dozunuzu hekiminizle doğrulamak gine de iyi bir fikirdir. . D vitamini düzeyinizi bir kan testi ile kontrol etmenizi tavsiye edebilir; Şayet eksikseniz, bu önerilerin gösterdiğinden daha yüksek dozlara gerek duyabilirsiniz.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz