More

  Hipotiroidizm Nasıl Teşhis Edilir

  Az aktif bir tiroid bezinin (hipotiroidizm şeklinde isim verilir) semptom yahut belirtileriniz varsa, tam bir değerlendirme için hekiminize görünmeniz önem arz etmektedir. Bir tiroid problemini denetlemek için, hekiminiz size şahsi ve aile tıbbi geçmişiniz ( medikal geçmiş- anamnez) için sorular soracak, fizik kontrol yapacak ve kan testleri yapacaktır (en önemlisi, tiroid uyarıcı hormon yahut TSH testi).

  Hekiminiz size hipotiroidizm tanısı koyarsa, tedavi planınızı belirleyeceği için tiroid fonksiyon bozukluğunuzun nedenini de bilmek isteyecektir. Hipotiroid teşhisinin arka tarafındaki “neden” i ortaya çıkarmak için, bir antikor kan testi gibi daha ileri testlerden geçmeniz gerekli olabilir.

  Tarih ve İnceleme

  Hipotiroidizm için şüpheli semptom yahut belirtileri olan bir doktoru ilk kere gördüğünüzde, tam bir tıbbi öykü ve fizik kontrol geçirmeyi bekleyebilirsiniz.

  Bedeninizin metabolizmasının yavaşladığını gösterebilen yeni belirtileri (mesela, daha kuru cilt, kolay yorulma, soğuğa tahammülsüzlük yahut kabızlık) inceledikten sonra, hekiminiz tıbbi geçmişiniz ( medikal geçmiş- anamnez) için özel sorular soracaktır.

  Hekiminizin Sorabileceği Sorular

  • Romatoid artrit ( eklemlerdeki iltihaplanma ) yahut tip 1 diyabet gibi başka bir otoimmün rahatsızlığınız var mı?
  • Hipotiroidizmi olan aile yakınlarınız var mı?
  • Hiç tiroid ameliyatı oldunuz mu?
  • Amiodaron yahut lityum gibi hipotiroidizme sebep olan herhangi bir ilaç alıyor musunuz?
  • İyot ihtiva eden takviyeler alıyor musunuz?
  • Lenfoma yahut baş ve boyun kanserini iyileştirmek için boynunuza hiç radyasyon aldınız mı?

  Tıbbi öykü almanın yanında, hekiminiz tiroidinizi genişleme (guatr denir) ve yumrular (nodüller) yönünden da inceleyecektir. Hekiminiz bunun yanı sıra düşük tansiyon, düşük nabız, kuru cilt, şişme ve halsiz refleksler gibi hipotiroidizm belirtilerini de kontrol edecektir.

  Laboratuvarlar ve Testler

  Hipotiroidizm tanısı büyük oranda kan testlerine dayanır.

  Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)

  TSH testi, hipotiroidizmin tanısı ve yönetimi için kullanılan birincil testtir.  Ancak farklı laboratuvarlar, “TSH referans aralığı” olarak bilinen şey için çoğu zaman biraz farklı değerlere sahiptir.

  Pek çok laboratuvarda, TSH referans aralığı 0,5 ila 4,5 arasındadır. 0,5’den az olan TSH değeri hipertiroid şeklinde onaylanır ,  4,5’cilt yüksek bir TSH değeri, potansiyel şeklinde onaylanır ise  hipotiroidik.

  Başka laboratuarlar 0,35 ile 0,6 arasında herhangi bir yerde bir alt sınır ve 4,0 ile 6,0 arasında herhangi bir yerde bir üst eşik kullanabilir.

  Her konumda, kanınızın gönderildiği laboratuvardaki referans aralığının farkında olmanız önem arz etmektedir, böylelikle teşhis konulmakta olan standartları bilirsiniz.

  İlk TSH kan testi yükselirse, genellikle tekrar edilir ve serbest tiroksin T4 testi de yapılır.

  Serbest Tiroksin (T4)

  TSH yüksekse ve serbest T4 düşükse, birincil hipotiroidizm teşhisi konur  .

  TSH yüksek, ama serbest T4 doğal ise teşhisi subklinik hipotiroidi . Yapılır  subklinik hipotiroidi tedavisi bir dizi faktöre bağlıdır.

  Mesela, yorgunluk, kabızlık yahut stres gibi semptomlarınız varsa yahut çölyak hastalığı gibi başka bir otoimmün rahatsızlığınız varsa hekiminiz subklinik hipotiroidinizi iyileştirebilir.

  Yaş, hekiminizin kararında da rol oynayacaktır. Karakteristik olarak, yaşlı erişkinlerde tiroid hormonu replasman tedavisine başlamak için daha yüksek bir eşik vardır; bunun sebebi, başlangıçtaki TSH’nin doğal olanın üst sınırlarında olmasıdır.

  TPO antikorlarının varlığı (aşağıya bakınız) hekiminizin kararında da etkilidir. Subklinik hipotiroidiniz ve pozitif TPO antikorlarınız varsa, hekiminiz subklinik hipotiroidizmin açık hipotiroidizme gelişim göstermesini engellemek için büyük olasılıkla tiroid hormonu tedavisine başlayacaktır.

  Ender teşhis merkezi yahut sekonder hipotiroidizm bir olduğunu biraz yanıltıcıdır. Merkezi hipotiroidizm, bir hipofiz bezi yahut hipotalamus problemini düşündürür.  Bu beyin yapıları tiroid bezini denetler ve başka nedenlerin yanında tümörler, enfeksiyonlar, radyasyon ve sarkoidoz gibi infiltratif hastalıklardan zarar görebilir.

  Merkezi hipotiroidizmde TSH düşük yahut normaldir ve serbest T4 çoğu zaman düşük-normal yahut düşüktür.

  TPO Antikorları

  Pozitif tiroid peroksidaz (TPO) antikorları, Amerika Birleşik Devletleri’nde hipotiroidizmin en çok görülen sebebi olan Hashimoto tiroiditi teşhisini düşündürmektedir.  Bu antikorlar aheste aheste tiroid bezine saldırır, bu yüzden hipotiroidizmin gelişimi aşamalı bir süreç olma eğilimindedir. tiroid, gittikçe daha az tiroid hormonu üretebilir duruma gelir.

  Bu, bir insanın pozitif TPO antikorlarına sahip olduğu, ancak bir müddet doğal bir tiroid fonksiyonuna sahip olduğu manasına gelir; Gerçekte, bir insanın tiroid fonksiyonunun hipotiroid olma noktasına gerilemesi yıllar alabilir. Üstelik bazı kişiler pozitif TPO antikorlarına sahiptir ve katiyen hipotiroid olma aşamasına geçmez.

  TPO antikorlarınız pozitifse ancak TSH’niz doğal referans aralığı içindeyse, hekiminiz büyük olasılıkla sizi tiroid hormonu replasman ilacı ile iyileştirmeyecek olsa da, bunun hala uygun olduğundan emin olmak için büyük olasılıkla zaman içerisinde TSH’nizi izleyecektir.

  Görüntüleme

  Kan testleri hipotiroidizmi teşhis etmenin birincil yolu olsa da, hekiminiz fizik muayenenizde guatr yahut nodülleri not ederse (yahut yalnızca kontrol etmek isterse) tiroid ultrasonu isteyebilir. Ultrason, bir hekimin bir nodülün ebatını ve kanser için şüpheli niteliklere sahip var mı yok mu diye belirlemesine yardım edebilir.

  Kimi zaman bir nodül içerisindeki hücrelerin bir örneğini elde etmek için bir iğne biyopsisi (ince iğne aspirasyonu yahut FNA olarak isimlendirilir) yapılır ve  bu hücreler daha sonraları mikroskop altında daha yakından incelenebilir.

  Santral hipotiroidizm durumunda, beyin ve hipofiz bezini incelemek için görüntüleme yapılır. Mesela, hipofiz bezinin MRG’si, hipofiz adenomu gibi bir tümörü ortaya çıkarabilir.

  Ayırıcı tanı

  Hipotiroidizmin belirtileri nispeten değişkendir ve rahatça gözden kaçabilir yahut başka bir tıbbi durumla karıştırılabilir.

  Belirtilere Göre

  Eşsiz semptomlarınıza bağlı olarak, hekiminiz sizi alternatif tıbbi durumlar için değerlendirecektir (bilhassa TSH’niz normalse). Bunlar şunları içerebilir:

  • Anemi
  • Bir viral enfeksiyon (mesela, mononükleoz yahut Lyme hastalığı)
  • D vitamini yetersizliği
  • Fibromiyalji
  • Stres yahut üzüntü
  • Uyku apnesi
  • Karaciğer yahut böbrek hastalığı
  • Başka bir otoimmün hastalık (mesela çölyak hastalığı yahut romatoid artrit ( eklemlerdeki iltihaplanma ))

  Kan Testi Sonuçlarına Göre

  Birincil hipotiroidizm, yüksek TSH’nin ardındaki en muhtemel suçlu olsa da, hekiminizin akılda tutacağı başka tanılar da vardır. Mesela, merkezi hipotiroidizm teşhisini destekleyen tiroid kan testleri gerçekte tiroid dışı bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir.

  Tiroid dışı hastalık

  Önemli bir hastalık sebebiyle hastaneye yatırılan yahut kemik iliği nakli, büyük ameliyat yahut kalp krizi geçirmiş bazı insanlar, merkezi hipotiroidizm (düşük TSH ve düşük T4) ile uyumlu tiroid fonksiyon kan testlerine sahip olabilirler, ancak “tiroid dışı rahatsızlıkları” çoğu zaman tedavi gerektirebilir.

  T4’ün bir metaboliti olan ters T3 ismindeki kan testleri, gerçek merkezi hipotiroidizm ile tiroid dışı hastalığı ayırt etmede yardım edebilir. Tiroid dışı hastalıkta ters T3 yükselir.

  Tiroid dışı hastalıkta, kişi rahatsızlığından kurtulduktan sonra tiroid işlevi kan testleri normale dönmelidir. Bunun yanı sıra, bazı kişiler iyileştikten sonra yüksek TSH geliştirir. Bu insanlarda, bir TSH’yi dört ila altı hafta içerisinde tekrarlamak çoğu zaman doğal bir TSH’yi belirginleştirir.

  Tedavi Edilmemiş Adrenal Yetmezlik

  Hipotiroidizm ve adrenal yetmezlik, otoimmün poliglandüler sendrom ismindeki ender bir durumda olduğu gibi bir arada bulunabilir.Bu  sendrom, bilhassa tiroid bezi (hipotiroidizme sebep olur) ve adrenal bezler (adrenal yetmezliğe sebep olur) olmak üzere pek çok bezi ihtiva eden otoimmün süreçlerden kaynaklanır.

  Bu sendromla ilintili en büyük tehlikelerden biri, hipoadrenalizmi (kortikosteroid tedavisi lüzumlu olan) tedavi etmeden önce hipotiroidizmi tedavi etmektir (tiroid hormonu replasmanı verilmesi), çünkü bu, hayatı tehlikeli kılan bir adrenal krize sebep oluşturabilir.

  Ne yazık ki, bu sendromla, hipoadrenalizm, yüksek TSH ve hipotiroidizmde görülenlerle örtüşen belirsiz belirtiler sebebiyle gözden kaçabilir.

  TSH üreten Hipofiz Adenomu

  TSH yükselirse, ücretsiz bir T4’ün de kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Birincil hipotiroidizmde, serbest T4 düşük olmalıdır, ancak bir insanın TSH salgılayan bir hipofiz tümörü varsa, serbest T4 yükselecektir.

  Sonraki adımlar

  Pek çok insana aile doktoru yahut dahiliyeci aracılığıyla hipotiroidizm tanısı konur. Bunun yanı sıra, 1. basamak hekimlerinin tiroid rahatsızlığının yönetiminde farklı deneyimleri vardır.

  İlk göreviniz, 1. basamak hekiminizin sizi tedavi etmekte rahat var mı yok mu diye yahut bir endokrinologa (hormon bozukluklarının tedavi sürecinde uzmanlaşmış bir hekim) danışmanız lazım olup olmadığını öğrenmektir.

  Sonunda, bir endokrinologla görüşebilir ve sonra 1. basamak hekiminizin tiroid hastalığını ilerletmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de, endokrinologunuz böyle hallerde bütün tiroid bakımınızı her yıl yapabilir.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz