More

  Hipotiroidizmin Nedenleri ve Risk Faktörleri

  Hipotiroidizm  bir iki farklı sebepten dolayı ilerleyebilir, en çok görülen olanı Hashimoto tiroiditi olarak isimlendirilen tiroid bezine otoimmün saldırıdır. Hipotiroidizm bununla beraber lityum, kalıtsal yahut altta yatan bir hipofiz bezi sorunu gibi bir ilacı almanın neticesi olabilir.

  Hipotiroidizm teşhisinin arka tarafındaki “neden” in anlaşılması, uygun bir tedavi planı ile ilerlemek için çok mühimdir. Bazı kişiler yaşam boyu tiroid hormon replasmanına gereksinim duyabilirken, diğerlerinde kısa süreli bir hipotiroidizm vakası olabilir (mesela, doğum sonrası tiroidit), ilaç almayı bırakma gereksinimi duyabilir yahut hipofiz bezinin görüntülenmesi gibi daha çok teşhis testi gerektirebilir.

  Geniş Kapsamlı nedenler

  Hashimoto’larda antikorlar, tiroid bezinizdeki proteinlere tepki vererek bezin aşamalı olarak yok olmasına neden olarak bedeninizin gereksinim duyduğu tiroid hormonlarını üretemez duruma sokar.

  Hashimoto tiroiditi kadınlarda daha fazladır ve her yaş sınıfında ortaya çıkabilse de, kişiler yaşlandıkça daha fazladır.Kadınlar  için Hashimoto’lar çoğu zaman hamilelik esnasında, doğumdan sonra yahut menopoz zamanında gelişir.

  Hipotiroidizmin başka sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  Ameliyat

  Hipertiroidi, tiroid nodülleri yahut tiroid kanseri olan insanların ameliyat olması gerekli olabilir. Tiroid bezinin tümü cerrahi olarak çıkarılırsa, kişi hipotiroid olur ve yaşam boyu tiroid hormonu replasman ilaçlarına gereksinim duyar. Tiroid bezinin yalnızca bir bölümü çıkarılırsa, gine de yeterli tiroid hormonu üretebilme şansı yüksektir.

  Radyasyon

  Tiroid ameliyatı yahut antitiroid ilaçları yerine, hipertiroidizmi olan bazı bazı insanlar radyoaktif iyot ile iyileştirilir, bu da tiroid bezini yok ederek kişiyi hipotiroid yapar. Hodgkin lenfoma yahut baş ve boyun kanseri için radyasyon tedavisi gören bazı insanlar de hipotiroidizm geliştirme tehlikesi altındadır.

  Tiroidit

  Tiroidit, tiroid bezi iltihabını tarif eder ve değişik tiroid rahatsızlıkları için genel bir terimdir.

  Hashimoto hastalığı, en çok görülen tiroidit çeşididir ve bir otoimmün ataktan kaynaklanır.

  Tiroiditin başka bir misali, bir virüsün neden olduğuna inanılan subakut tiroidittir (bununla beraber Quervain tiroiditi olarak da isimlendirilir). Bu tip tiroidit ile, bir insan, duyarlı bir tiroid bezine ilave olarak hipertiroidizm ve sonra hipotiroidizm yaşar.

  Belli ilaçlar

  Bazı ilaçlar hipotiroidizmi tetikleyebilir.  Bu ilaçlar şunları ihtiva eder:

  Lityum
  Amiodaron
  Tiyonamidler (antitiroid ilaçlar)
  İnterferon-alfa
  İnterlökin-2
  Bazı kanser ilaçları (tirozin kinaz inhibitörleri ve kontrol noktası inhibitörü immünoterapileri)
  İyot Fazlalığı yahut Yetersizliği

  Fazla iyot (mesela, yosun ihtiva eden gıda takviyelerinden) hipotiroidizme sebep oluşturabilir yahut kötüleştirebilir. Bunun yanı sıra az gelişmiş ülkelerde bazı insanlarda görülen iyot yetersizliği hipotiroidizme sebep olmaktadır.İyot  hormonu üretimi için lüzumludur ve süt ürünleri, tavuk, dana eti, domuz eti, balık gibi besinlerde bulunmaktadır. ve iyotlu tuz.

  Konjenital Hipotiroidizm

  Bazı bebekler tiroid bezi olmadan yahut yalnızca kısmi bir tiroid bezi ile doğarlar. Tiroid hormonu üretecek tiroid bezi olmadığından (yahut yeterli olmadığından) önemli olan ve tiroid hormon hapı ile tedavi edilmesi gereken hipotiroidizm gelişir.

  Hipofiz Bezi Sorunu

  Hipofiz bezi beyinde bulunmaktadır ve tiroid bezi gibi bedendeki başka bezleri hormon salgılaması için uyarır. Hipofiz bezi bir beyin tümörü, radyasyon yahut beyin ameliyatı sebebiyle zarar görürse, tiroid bezini işaret edecek kadar uygun çalışmayabilir. Bu, daha sonraları yetersiz kalmasına sebep oluşturabilir. Bu tip hipotiroidizm, merkezi yahut ikincil hipotiroidizm olarak isimlendirilir.

  İnfiltratif Hastalıklar

  Çok az da olsa, hemokromatoz gibi bazı hastalıklar hipofiz bezinizde anormal maddeler (hemokromatoz durumunda demir) biriktirerek merkezi hipotiroidiye yahut daha az geniş kapsamlı olarak tiroid bezinize neden olarak primer hipotiroidiye sebep oluşturabilir.

  Hemokromatozun yanında sarkoidoz, tiroid bezinde granülom birikmesine sebep oluşturabilir. Fibrotik dokunun doğal tiroid dokusunun yerini aldığı, fibröz tiroidit (yahut Riedel tiroiditi) ismindeki ender bir durum da vardır.

  Kalıtsal

  Otoimmün hipotiroidizm geliştirme bahis konusu olduğu zaman DNA’nız bir etkendir ve bu bir çok araştırma aracılığıyla desteklenmiştir.

  Bir Alman araştırması, çocuklarda Hashimoto tiroiditi gelişme riskinin 32 kat arttığını ve Hashimoto tiroiditi olan insanların kardeşlerinde 21 kat arttığını buldu.

  Hashimoto’lara bağlı spesifik genlere bakarken, bilim insanları kişi lökosit (beyaz kan hücreleri- akyuvar ) antijeni (HLA), T hücresi reseptörleri ve bağışıklık sistemine dahil olan başka moleküller için genlerde mutasyonlar buldular.

  Hashimoto tiroiditini geliştirmede genlerin rolünü gittikçe takviye etmek için Turner sendromlu ve Down sendromlu insanlarda (her ikisi de kalıtsal orijinlidir) beklenenden daha yüksek otoimmün tiroid hastalığı miktarı, bilhassa Hashimoto tiroiditi vardır.

  Gine de, bütün söylenenler, genlerinizin hipotiroidizm geliştirme tehlikenizi tahmin etmeye yardım eden sadece bir etken olduğunu unutmamak mühimdir. Hamilelik yahut belli ilaçları almak gibi meydana gelen başka pek çok etken vardır.

  Sonunda, bir insanın hipotiroidizm geliştirme yönünden eşsiz tehlikesini öngören, genlerin ve bölgesel tetikleyicinin birleşimidir.

  Risk amilleri

  Bir insanın hipotiroidizm geliştirme tehlikesini artıran amiller şunları ihtiva eder:

  Kadın olmak
  Daha yaşlı olmak
  Kafkas yahut Asyalı olmak
  Ailede Hashimoto tiroiditi yahut başka bir otoimmün hastalık öyküsü olması
  Şahsi bir otoimmün hastalık geçmişine sahip olmak (mesela adrenal yetmezlik, romatoid artrit ( eklemlerdeki iltihaplanma ) yahut tip 1 diyabet)
  Hamile yahut doğum sonrası olmak
  Fazla yahut çok az iyot tüketimi
  Radyoaktif iyot ile tedavi edildi
  Boyuna yahut göğsün üst tarafına radyasyon alındı
  Tiroid ameliyatı geçirdi
  Bazı ilaçlarla tedavi edildi (mesela, bipolar bozukluk için lityum)
  Gelişme gösteren Risk Etmenleri

  İlginç bir biçimde, tetkikler selenyum eksikliğinin Hashimoto tiroiditi ve hipotiroidizmin gelişmesiyle ilintili olabileceğini öne sürüyor. Bunun yanı sıra, migren gibi altta yatan baş ağrısı rahatsızlıklarına sahip olmanın, bilhassa obez kadınlarda artmış hipotiroidizm tehlikesi ile ilintili olduğu keşfedilmiştir.

  Büyük olasılıkla kompleks olduğu halde, sigaranın tiroid bezini nasıl etkilediği hala tamamiyle belirli değil. Bazı tetkikler sigara içmenin Hashimoto tiroiditi olan insanlarda hipotiroidizm tehlikesini artırdığını öne sürerken, başka tetkikler sigara içmenin gerçekte daha düşük hipotiroidizm prevalansı ve daha yüksek hipertiroidizm prevalansı ile ilintili olduğunu göstermektedir.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz