Tinnitus, kulaklarda gürültü yahut çınlama algısıdır. Geniş Kapsamlı bir sorun olan tinnitus, kişilerin ortalama yüzde 15 ila 20’sini etkiler. Tinnitus tek başına bir durum değildir – yaşa bağlı işitme kaybı, kulak yaralanması yahut dolaşım sistemi rahatsızlığı gibi altta yatan bir durumun işaretidir.

Sinir bozucu olduğu halde, kulak çınlaması çoğu zaman önemli bir şeyin semptomu değildir. Yaşla birlikte kötüleşebilmesine rağmen, pek çok kişi için tinnitus tedavi ile iyileşebilir. Tanımlanmış bir altta yatan sebebi iyileştirmek kimi zaman yardım eder. Başka tedaviler sesi azaltır yahut maskeleyerek kulak çınlamasını daha az fark edilir duruma sokar.

Belirtiler

Tinnitus, dışarıdan bir ses olmadığında ses duyma hissini ihtiva eder. Tinnitus belirtileri, kulaklarınızdaki şu tür fantom sesleri içerebilir:

 • Çalıyor
 • Uğultu
 • Kükreyen
 • Tıklama
 • Tıslama
 • Uğultu

Hayalet gürültü, alçak kükreme ile yüksek gıcırdama arasında değişime uğrayabilir ve bir yahut 2 kulakta duyabilirsiniz. Bazı hallerde, ses o kadar yüksek olabilir ki, harici sesi konsantre etme yahut duyma yeteneğinizi önleyebilir. Tinnitus her zaman mevcut olan olabilir yahut gelip gidebilir.

İki tür tinnitus vardır.

 • Öznel tinnitus yalnızca sizin duyabileceğiniz kulak çınlamasıdır. Bu, en çok görülen kulak çınlaması çeşididir. Dış, orta yahut iç kulağınızdaki kulak sorunlarından kaynaklanabilir. İşitme (işitsel) sinirlerindeki yahut beyninizin sinir sinyallerini ses (işitsel yollar) olarak yorumlayan kısmındaki problemlerden da kaynaklanabilir.
 • Amaç tinnitus , hekiminizin kontrol yaptığında duyabileceği kulak çınlamasıdır. Bu ender tip kulak çınlaması bir kan damarı probleminden, orta kulak kemik rahatsızlığından yahut kas kasılmalarından kaynaklanabilir.

Ne zaman hekime muayene olmalı

Sizi rahatsız edici tinnitusunuz varsa, hekiminize görünün.

Aşağıdaki hallerde hekiminizi görmek için randevu alın:

 • Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra kulak çınlaması geliştirirsiniz ve kulak çınlamanız bir hafta içerisinde düzelmez

Aşağıdaki hallerde olası olan en kısa zaman içinde hekiminize görünün:

 • Birdenbire yahut bariz bir neden olmaksızın meydana gelen tinnitusunuz varsa
 • Tinnitusta işitme kaybınız yahut baş dönmeniz var

Sebepleri

Bir dizi sağlık hâli kulak çınlamasına sebep oluşturabilir yahut kötüleştirebilir. Çoğu durumda, yüzde yüz bir neden katiyen bulunmaz.

Tinnitusun geniş kapsamlı bir sebebi, iç kulak kıl hücresi hasarıdır. İç kulağınızdaki küçük, narin kıllar ses dalgalarının basıncına göre hareket eder. Bu, hücreleri kulağınızdan (işitme siniri) beyninize bir sinir yoluyla bir elektrik sinyali göndermeleri için tetikler. Beyniniz bu sinyalleri ses olarak yorumlar. İç kulağınızın içerisindeki kıllar bükülür yahut kırılırsa, beyninize rastgele elektriksel uyarılar “sızdırarak” kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.

Tinnitusun başka sebepleri arasında başka kulak problemleri, kronik sağlık problemleri ve kulağınızdaki sinirleri yahut beyninizdeki işitme merkezini etkileyen yaralanmalar yahut durumlar bulunmaktadır.

Tinnitusun geniş kapsamlı sebepleri

Çoğu kişide kulak çınlaması şu durumlardan birinden kaynaklanır:

 • Yaşa bağlı işitme kaybı. Çoğu kişi için işitme, çoğu zaman 60 yaş civarında başlayarak yaşla birlikte kötüleşir. İşitme kaybı kulak çınlamasına sebep oluşturabilir. Bu tip işitme kaybı için tıbbi terim presbikakuzdur.
 • Yüksek sese maruz kalma. Ağır ekipman, zincir testereler ve ateşli silahlardan gelenler gibi yüksek sesler, gürültüyle alakalı işitme kaybının geniş kapsamlı kaynaklarıdır. MP3 çalarlar yahut iPod’lar gibi taşınabilir müzik cihazları da uzun zaman yüksek sesle çalınırsa gürültüye bağlı işitme kaybedilmesine sebep oluşturabilir. Yüksek sesli bir konsere katılmak gibi kısa süreli maruz kalmanın sebep olduğu kulak çınlaması çoğu zaman geçer; yüksek sese hem kısa üstelik de maksimum maruz kalma sürekli tahribata sebep oluşturabilir.
 • Kulak kiri tıkanıklığı. Earwax, kiri hapsederek ve bakteri büyümesini yavaşlatarak kulak kanalınızı korur. Fazla kulak kiri biriktiğinde, doğal yoldan yıkanması çok güçleşir ve işitme kaybedilmesine yahut kulak zarında tahrişe neden olarak kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.
 • Kulak kemiği farklılıkları. Orta kulağınızdaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyunuzu etkileyebilmektedir ve kulak çınlamasına sebep oluşturabilir. Anormal kemik büyümesinin sebep olduğu bu durum ailelerde görülme eğilimindedir.

Tinnitusun başka sebepleri

Aşağıdakiler dahil bazı kulak çınlaması sebepleri daha az fazladır:

 • Meniere hastalığı. Tinnitus, anormal iç kulak sıvısı basıncının neden olduğu bir iç kulak hastalığı olan Meniere rahatsızlığının erken bir göstergesi olabilir.
 • TME rahatsızlıkları. Temporomandibular eklem ile alakalı sorunlar, başınızın her 2 yanında kulaklarınızın önünde, alt çene kemiğinizin kafatasınızla buluştuğu yer kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.
 • Baş yaralanmaları yahut boyun yaralanmaları. Baş yahut boyun travması iç kulağı, işitme sinirlerini yahut işitmeyle ilintili beyin fonksiyonunu etkileyebilmektedir. Bu tür yaralanmalar çoğu zaman tek kulakta çınlamaya sebep olur.
 • Akustik nöroma. Bu kanserli olmayan (iyi huylu) tümör, beyninizden iç kulağınıza uzanan ve denge ile işitmeyi denetleyen kraniyal sinir üzerinde gelişir. Vestibüler schwannoma şeklinde de isimlendirilen bu durum çoğu zaman tek kulakta tinnitusa sebep olur.
 • Östaki borusu disfonksiyonu. Böyle hallerde kulağınızdaki orta kulağı boğazınızın üst tarafına bağlayan tüp her zaman genişleyerek kulağınızın tok hissetmesine sebep oluşturabilir. Büyük oranda kilo kaybı, gebelik ve radyasyon tedavisi kimi zaman bu tür işlev bozukluğuna sebep oluşturabilir.
 • İç kulakta kas spazmları (kasların istem dışı kasılması). İç kulaktaki kaslar gerilebilir (spazm (kasların istem dışı kasılması)), bu da kulak çınlaması, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissine sebep oluşturabilir. Bu kimi zaman açıklanamaz bir neden olmadan olur, ancak multipl skleroz dahil nörolojik hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Tinnitus ile ilintili kan damarı rahatsızlıkları

Ender hallerde, kulak çınlaması bir kan damarı bozukluğundan kaynaklanır. Bu tip kulak çınlaması, pulsatil kulak çınlaması olarak isimlendirilir. Sebepleri şunları ihtiva eder:

 • Ateroskleroz. Yaşla ve kolesterol ve başka birikintilerin birikmesiyle, orta ve iç kulağınıza yakın büyük kan damarları esnekliklerinin bir bölümünü kayıp eder – her kalp atışında belli belirsiz esneme yahut genişleme kabiliyeti. Bu, kan akışının daha kuvvetli duruma gelmesine neden olarak kulağınızın atışları algılamasını daha kolay hale getirir. Bu tür kulak çınlamasını çoğu zaman her 2 kulakta da duyabilirsiniz.
 • Baş ve boyun tümörleri. Başınızdaki yahut boynunuzdaki kan damarlarına baskı yapan bir tümör (vasküler neoplazma), kulak çınlaması ve başka belirtilere sebep oluşturabilir.
 • Yüksek tansiyon (hiper tansiyon). yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve depresyon, alkol ve kafein gibi tansiyonu artıran etkenler kulak çınlamasını daha belirgin duruma dönüştürebilir.
 • Çalkantılı kan akışı. Bir boyun arterinde (karotis arter) yahut boynunuzdaki (juguler ven) damarda daralma yahut bükülme, çalkantılı, düzensiz kan akışına neden olarak kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.
 • Kılcal damarların malformasyonu. Arteriyovenöz malformasyon (AVM) ismindeki bir durum, arterler ve damarlar arasındaki anormal temaslar kulak çınlamasıyla neticelenebilir. Bu tür kulak çınlaması çoğu zaman tek kulakta görülür.

Tinnitusa sebep olabilen ilaçlar

Bir dizi ilaç kulak çınlamasına sebep oluşturabilir yahut kötüleştirebilir. Genellikle, bu ilaçların dozajı ne kadar yüksekse, tinnitus o kadar kötüleşir. Bu ilaçları kullanmayı bıraktığınızda çoğu zaman istenmeyen ses kaybolur. Tinnitusa sebep olduğu yahut kötüleştirdiği bilinen ilaçlar şunları ihtiva eder:

 • Polimiksin B, eritromisin, vankomisin (Vancocin HCL, Firvanq) ve neomisin dahil antibiyotikler
 • Metotreksat (Trexall) ve cisplatin dahil kanser ilaçları
 • Bumetanide (Bumex), ethacrynic asit (Edecrin) yahut furosemide (Lasix) gibi su hapları (diüretikler )
 • Sıtma yahut başka sağlık durumları için kullanılan kinin ilaçları
 • Tinnitusu kötüleştirebilecek bazı antidepresanlar
 • Çok az da olsa yüksek dozlarda alınan aspirin (çoğu zaman günde 12 yahut daha çok)

Ilave olarak, bazı bitkisel takviyeler, nikotin ve kafein gibi kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.

Risk etmenleri

Herkes tinnitus yaşayabilir, ancak bu etkenler tehlikesini arttırabilir:

 • Yüksek sese maruz kalma. Yüksek sese uzun zaman maruz kalmak, kulağınızdaki sesi beyninize ileten küçük duyusal tüy hücrelerine zarar verebilir. Fabrika ve inşaat işçileri, müzisyenler ve askerler gibi gürültülü yerlerde çalışanlar bilhassa risk altındadır.
 • Yaş. Yaşlandıkça, kulaklarınızdaki işleyen sinir liflerinin sayısı azalır ve büyük olasılıkla kulak çınlamasıyla ilintili işitme problemlerine sebep olur.
 • Seks. Erkeklerin kulak çınlaması yaşama ihtimali daha fazladır.
 • Sigara içmek. Sigara içenlerin tinnitus geliştirme tehlikesi daha yüksektir.
 • Kardiyovasküler sorunlar. Yüksek tansiyon (hiper tansiyon) yahut daralmış arterler (ateroskleroz) gibi kan akışınızı etkileyen durumlar, kulak çınlaması tehlikesini arttırabilir.

Istenmeyen durumlar

Tinnitus, hayat kalitesini önemli oranda etkileyebilmektedir. İnsanları farklı biçimde etkilese de, kulak çınlamanız varsa, şunları da yaşayabilme ihtimaliniz vardır:

 • Yorgunluk
 • Depresyon
 • Uyku sorunları
 • Odaklanmada zorluk
 • Bellek problemleri
 • Stres
 • Üzüntü ve sinirlilik

Bu ilintili durumların tedavisi kulak çınlamasını doğrudan etkilemeyebilir, ancak çok daha iyi hissetmenize yardım edebilir.

Engelleme

Çoğu durumda tinnitus, önlenemeyen bir şeyin sonucudur. Bunun yanı sıra, bazı tedbirler belli türdeki kulak çınlamalarını önlemeye yardım edebilir.

 • İşitme koruması uygulayın. Zaman içerisinde yüksek sese maruz kalmak, kulaklardaki sinirlere zarar vererek işitme kaybedilmesine ve kulak çınlamasına sebep oluşturabilir. Motorlu testere kullanıyorsanız, bir müzisyenseniz, yüksek sesli makine kullanan bir sektörde çalışıyorsanız yahut ateşli silahlar (bilhassa tabancalar yahut av tüfeği) kullanıyorsanız, daima kulak üstü işitme koruması takın.
 • Sesi kıs. Kulak koruması olmadan güçlendirilmiş müziğe uzun zaman maruz kalmak yahut kulaklık aracılığıyla çok yüksek sesle müzik dinlemek işitme kaybedilmesine ve kulak çınlamasına sebep oluşturabilir.
 • Kardiyovasküler sağlığınıza iyi bakın. Sistemli egzersiz, doğru beslenme ve kan damarlarınızı sağlıklı tutmak için başka adımlar atmak, kan damarı bozukluklarıyla ilintili kulak çınlamasını önlemeye yardım edebilir.