More

  Lenfositik Tiroidit

  Lenfositik tiroidit, bağışıklık hücrelerinin tiroid bezine saldırdığı ve tiroid hormonu üretimini etkilediği otoimmün bir rahatsızlıktır. Ilk önce artan tiroid hormonu (hipertiroidizm yahut tirotoksikoz) fazı ve sonra akut yahut kronik olan bir hipotiroidizm fazı vardır.

  Lenfositik tiroiditin birden fazla alt tipi vardır. Bu makale her alt çeşidi detaylı olarak ele alacaktır.

  Subakut Lenfositik Tiroidit

  Subakut lenfositik tiroidit, sadece bir iki ay kadar süren ancak sürekli tiroid problemlerine neden olmayan tiroidit çeşitlerini anlatır. Subakut lenfositik tiroidit bunun yanı sıra sessiz lenfositik tiroidit ve ağrısız tiroidit olarak alt kategorilere ayrılabilir.

  Sessiz Lenfositik Tiroidit

  Sessiz lenfositik tiroidit, tiroid bezinde ağrı yahut hassasiyet olmaksızın lenfositik tiroidit varlığının belirleyici bir niteliğine sahiptir. Durum, yakın zamanda doğum yapmış kadınlarda fazladır ve çoğu zaman bir kadın doğum sonrası 12-16 hafta olduğu zaman başlar. Bu tip tiroidit fazladır ve bütün doğum sonrası kadınların ortalama% 5-10’unda görülür.

  Sessiz lenfositik tiroiditin süresi karakteristik olarak yalnızca bir-iki aydır. Bu süreden sonra tiroid hormon düzeyleri çoğu zaman normal haline geri döner. Ender hallerde hipotiroidizm kronikleşebilir.

  Ağrısız tiroidit ismindeki başka bir durum da benzerdir ancak doğum sonrası olmayan kadın ve erkeklerde görülür .

  Belirtiler

  • Ağrısız yahut hassasiyetsiz tiroid büyümesi
  • Kalp çarpıntısı, sinirlilik, kilo kaybı, ısı tahammülsüzlüğü, ishal ve artan iştah gibi geçici olma eğiliminde olan hipertiroidizmin erken semptomları
  • Soğuk intoleransı, şişmanlama, kabızlık ve yorgunluk gibi geç hipotiroidizm belirtileri

  Teşhis

  Sessiz lenfositik tiroidit genellikle teşhis edilmez. Tanı konulduğunda, karakteristik olarak hipotiroidizm zamanında görülür. Teşhis, belirtilerinizin geçmişi düşünülerek ve doğum sonrası iseniz ve tiroid hormonları tiroksin (T4), triiyodotironin (T3) ve tiroid uyarıcı hormonun (TSH) kan düzeylerini test ederek fizik kontrol ile konur. Kimi zaman enflamasyon (iltihaplanma ) belirteçleri yükselir ve tiroid otoimmün hastalığı için antikorlar çoğu zaman negatiftir.

  Tedavi 

  Tedavi, teşhisin konulduğu durumun hangi aşamasına bağlıdır. Hipertiroidizm aşamasında karakteristik olarak belirtileri yönetmek için bir beta bloker reçete edilir, ancak durum geçici olduğundan ve sadece çok az bir zaman sürdüğünden, radyoaktif iyot gibi hipertiroidizm için daha agresif tedaviler kullanılmaz.

  Hipotiroidizm zamanında tanı konulursa, karakteristik olarak levotiroksin gibi bir tiroid hormonu replasman ilacı reçete edilir. Çoğu zaman bu levotiroksin üzerinde en az bir iki ay kalırsınız, bu noktada ilaç kesilir ve ilacın kesilip kesilemeyeceğini görmek için kan seviyeleriniz 5 hafta sonra test edilir.

  Ağrısız Tiroidit

  Ağrısız tiroidit, doğum sonrası devirde olmayan hem erkeklerde üstelik de kadınlarda oluşan bir diğer akut tiroidit alt tipidir. Başka tiroidit çeşitleri gibi, çoğu zaman bir hipertiroidizm dönemi ve sonra bir hipotiroidizm dönemi vardır ve sonra çoğu zaman tam bir tedavi olma sağlanır. Ancak ağrısız tiroidit geçirdikten sonra kronik lenfositik tiroidit gelişmesi muhtemeldir. Böyle haller üstelik tekrar ediyor olabilir.

  Ağrısız tiroiditin kalıtımsal bir bileşeni olabilir. Bunun yanı sıra, glukokortikoidler yahut interlökin gibi immun sistemini etkileyen ilaçlar da dahil olmak suretiyle belli ilaçların kullanılması bu duruma sebep oluşturabilir.

  Belirtiler

  • İki ila sekiz hafta süren hipertiroidizm zamanında,  kilo kaybı, hızlı kalp ritmi, tiroidde hafif büyüme (ağrısız), iştah artışı, ısı intoleransı yahut ishal yaşayabilme ihtimaliniz vardır.
  • Daha sonraları kilo alma, kabızlık, yorgunluk, stres ve başka semptomlarla karşılaşabileceğiniz bir hipotiroidizm döneminiz olabilir.
  • Ağrısız tiroidit yaşayan insanların ortalama yarısı da guatr geliştirir.

  Ağrısız tiroiditi olan her kişi hipotiroidizm geliştirmez. Bir hipertiroidizm döneminden sonra iyileşmek muhtemeldir.

  Teşhis

  Teşhis, fizik kontrol, belirtilerinizin geçmişinin yanında kan çalışması (tiroid hormon düzeyleri ve tiroglobulin) ve tiroid sintigrafisi ile birlikte ailenizde tiroid hastalığı geçmişine dayanarak konulur.

  Tiroid sintigrafisi, radyoaktif izleyicileri yahut radyoaktif iyotu yutmayı ve sonra dokunun bu materyali nasıl emdiğini görmek için tiroidin fotoğraflarını çekmeyi ihtiva eden bir nükleer tıp testidir. Ağrısız tiroiditi Graves rahatsızlığından ayırt etmede yardım edebilir.

  Tedavi

  Ağrısız tiroiditte tiroid disfonksiyonu çoğu zaman hafiftir ve genellikle tedaviye gerek yoktur. Kuvvetli belirtiler sebebiyle hipertiroid fazında tedaviye gereksinim duyulursa yahut atriyal fibrilasyon ismindeki bir kalp rahatsızlığı geliştirme riskiniz varsa, size bir beta-bloker reçete yapılabilir.

  Çoğu tiroidit tipinde olduğu gibi, hipotiroidizm için tedaviye gereksiniminiz varsa, büyük ihtimalle size levotiroksin reçete edilecektir.

  Kronik Lenfositik Tiroidit

  Kronik lenfositik tiroidit, çoğu zaman Hashimoto tiroiditi yahut yalnızca Hashimoto hastalığı yahut üstelik otoimmün tiroidit olarak da isimlendirilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde hipotiroidizmin en çok görülen sebebidir.

  Kronik lenfositik tiroidit, kalıtımsal olma eğiliminde olan bir otoimmün rahatsızlıktır (bağışıklık sisteminiz tiroidinize saldırır). Subakut tiroidite benzer ancak durum çok daha uzun sürer. Erkekleri, kadınları ve çocukları etkileyebilmektedir ancak en çok kadınlarda görülmektedir.ve 30-50 yaş arası insanları etkileme ihtimali daha fazladır.

  Kronik lenfositik tiroiditte immün sistemi tiroide saldırarak tiroid bezinde kronik iltihaplanmaya (enflamasyon, yangı) ve hücrelere sürekli tahribata neden olarak tiroidin yeterince tiroid hormonu yapmasını önler. Sonuç kronik hipotiroidizmdir.

  Belirtiler

  Kronik lenfositik tiroiditin erken safhalarında hiçbir belirti olmayabilir yahut çok hafif belirtiler olabilir. Zaman geçtikçe tiroid bezi gittikçe daha çok zarar görür, daha az tiroid hormonu üretilir ve daha çok belirti görülür. Kronik lenfositik tiroidit belirtileri şunları içerebilir:

  • Yorgunluk
  • Kilo almak
  • Soğuk hoşgörüsüzlük
  • iştahsızlık
  • Kabızlık
  • Stres
  • Eklem sertliği
  • Kas ağrısı
  • Düşük
  • Adet döngüsündeki değişiklikler
  • Kuru cilt
  • Saç kaybı
  • Yavaş kalp atış hızı
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Zayıf hafıza
  • Azaltılmış egzersiz toleransı
  • Guatr
  • Büyümüş tiroid

  Teşhis

  Hekiminiz, herhangi bir büyüme yahut guatr için tiroidinizi palpe etmek de dahil olmak suretiyle bir fizik kontrol yapacaktır. Bunun yanı sıra tam bir sağlık öyküsü alacak ve belirtilerinizi ve kronik lenfositik tiroiditiniz olabilen aile geçmişinizi not edecektir.

  Lenfositik tiroidit kuşkusu varsa, istenebilecek kan testleri arasında tiroid hormon düzeyleri (T3, T4, TSH) ve kan tiroid peroksidaz düzeyi (TPO) bulunmaktadır. Tiroid peroksidaz bir antitiroid antikorudur ve varlığı çoğu zaman bağışıklık sisteminizin tiroidinize saldırdığı manasına gelir.

  Hekiminiz büyümüş bir tiroid bezi yahut guatrınız olduğunu düşünürse, guatrın ebatını yorumlamak ve ameliyat gibi tedavi sürecinin lüzumlu olup olmadığı hakkında bilgilenmek için ultrason yahut başka tıbbi görüntüleme gibi ek testler istenebilir.

  Tedavi

  Levotiroksin, kronik lenfositik tiroidite bağlı hipotiroidizmi yönetmek için tercih edilen tedavi metodudur. Bu ilacın doğru dozunu aldığınızdan emin olmak için kan tiroid hormonu seviyelerinizin periyodik aralıklarla kontrol edilmesi gerekecektir.

  Tiroid rahatsızlıklarını yönetmede deneyimli bir hekim bulmak en yararlı olabilir. Bir endokrinolog, bu tür bozukluklarda uzmanlaşmış bir doktordur.

  Ender hallerde, yutmayı zorlaştıran yahut nefes alıp verme gibi başka bedensel işlevlere müdahale eden büyük guatrların cerrahi olarak çıkarılması gerekli olabilir. Küçük guatrlar tedaviye gerek yoktur ve uygun ilaçla tedaviyi takiben düzelebilir.

  Prognoz

  Subakut tiroidit durumlarında tam bir tedavi olma sağlayabilirken. bazı insanlarda bir iki yılda bir tekrarlayabilir. Kronik lenfositik tiroidit yaşam boyu süren görülen bir olaydır.

  İyi haber şu ki, uygun tedavi ile tiroid seviyeleriniz normale dönebilir ve belirtileriniz tamamiyle azalabilir. Büyük olasılıkla süresiz olarak bir tiroid replasman ilacı almanız ve uygun ilaç dozunu aldığınızdan emin olmak için kan tahlilinizi ara sıra kontrol ettirmeniz gerekecektir.

  Lenfositik Tiroidit İle Başa Çıkmak

  Lenfositik tiroidit belirtilerini yönetmeye destek olacak doğru doktoru bulmak, lenfositik tiroidit semptomlarıyla üstesinden gelmek bahis konusu olduğu zaman zorunludur. Üstesinden gelmek bilhassa zor olabilir çünkü tiroidit çoğu zaman stres gibi duygudurum rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu belirtileri hekiminizle tartışmanız ve genellikle uygun tedavi ile düzeldiklerini anlamanız mühimdir.

  Bir destek grubuna katılmak ve aileniz ve arkadaşlarınızla duygularınız için açık olmak yararlı olabilir. Lazım olduğunda profesyonel yardım almaktan çekinmeyiniz.

  Yorgunluk, başa çıkılması zor bir diğer semptomdur. Azalan enerji seviyesiyle üstesinden gelmek için tiroid seviyeleriniz normale dönene kadar zamanınızdaki istekleri azaltmanız ve bir günde başarabileceğiniz şeylerden beklentilerinizi azaltmanız gerekli olabilir. İyi uyku alışmışlıkları uygulamak ve bu arada kafein alımınızı azaltmak fayda sağlayacaktır (kafein uyku kalitenizi düşürebilir ve daha çok yorgunluğa sebep oluşturabilir).

  Tiroidit ile alakalı kilo alımıyla üstesinden gelmek, bilhassa kadınlar için bilhassa zor olabilir. Ancak bunu başarmak zaman alabilir. Bu arada sağlıklı beslenmeye ve sistemli bir şekilde egzersiz yapmaya devam edin. Egzersiz yalnızca kilo yönetiminde değil, üstelik stres ve kabızlık gibi başka belirtileri yönetmede de yardım edebilir. Tek başına tiroid replasmanı, düzenli bir diyet ve egzersiz yapılmadığı sürece kilo kaybedilmesine neden olmaz.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz