Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan bir reaksiyondur. Sinir sistemini etkiler ve yüksek ateş ve kas sertliği gibi belirtilere sebep olur.

Durum önemli ama iyileştirilebilir. Onu alan çoğu kişi, erken bulunduğunda tamamiyle iyileşir.

Sebepleri

NMS çok nadirdir. Antipsikotik ilaç kullanan her 10.000 kişiden yalnızca 1 ila 2’si bunu alıyor.

Bütün antipsikotik ilaçlar NMS’ye sebep oluşturabilir. Eski antipsikotik ilaçlar şunları ihtiva eder:

 • Klorpromazin (Thorazine)
 • Flufenazin (Prolixin)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Loxapine (Loxitane)
 • Perfenazin (Etrafon)
 • Tioridazin (Mellaril)

Hekimler yeni antipsikotik ilaçlara “atipik antipsikotikler” diyorlar. İçerirler:

 • Aripiprazol (Abilify)
 • Asenapin (Saphris)
 • Brexpiprazole (Sonuçlar)
 • Cariprazine (Vraylar)
 • Klozapin (Klozaril)
 • İloperidon (Fanapt)
 • Olanzapin (Zyprexa)
 • Paliperidon (Invega)
 • Ketiapin (Seroquel)
 • Risperidon (Risperdal)
 • Ziprazidon (Geodon)

Bu ilaçlar dopamin ismindeki bir beyin kimyasalını önler. Bu, kaslarınızı sertleştirebilir ve Parkinson hastalığı olan insanlarda sert hareketlere sebep oluşturabilir.

Herhangi bir antipsikotik ilaç NMS’ye sebep oluşturabilir. Ancak flufenazin ve haloperidol gibi daha kuvvetli ilaçların onu tetikleme ihtimali daha fazladır.

NMS, erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Aşağıdaki hallerde de alma ihtimaliniz daha fazladır:

 • Yüksek dozda ilaç alın
 • Dozunuzu hızla artırın
 • İlacı bir atış olarak alın
 • Bir antipsikotik ilaçtan diğerine geçiş

Mide bulantısı ve kusmayı iyileştirmek için kullanılan bazı ilaçlar da dopamini bloke ettikleri için NMS’ye sebep oluşturabilir. Bunlar şunları ihtiva eder:

 • Domperidon (Motilium)
 • Droperidol (İnapsin)
 • Metoklopramid (Reglan)
 • Proklorperazin (Compazine)
 • Promethazine (Phenergan)

Levodopa gibi Parkinson hastalığı için ilaç alan bazı insanlar, ilaçlarını çok çabuk keserlerse NMS’ye yakalanabilirler.

Belirtiler

Bunlar çoğu zaman ilacı ilk aldıktan sonra 2 hafta içerisinde başlar yahut dozajınız değiştirilir. Kimi zaman almaya başladıktan bir iki gün sonra ortaya çıkarlar. Veyahut aylar sonrasına kadar sahip olmayabilirsiniz.

NMS belirtileri çoğu zaman 7 ila 10 gün sürer. Şunları içerebilirler:

 • Yüksek ateş (102-104 F)
 • Kas sertliği
 • Çok terleme
 • Anksiyete yahut bilinçsel durumdaki başka değişiklikler
 • Hızlı yahut anormal kalp ritmi
 • Hızlı nefes alıp verme
 • Olağandan daha çok tükürük

NMS, kaslara zarar verebilir ve çok yüksek yahut düşük tansiyona sebep oluşturabilir. Tedavi edilmezseniz, aşağıdakiler gibi önemli problemler yaşayabilme ihtimaliniz vardır:

 • Böbrek yetmezliği
 • Kalp ve akciğer yetmezliği
 • Bedende oksijen yetersizliği
 • Sıvı solumasının sebep olduğu akciğerlerde enfeksiyon (aspirasyon pnömonisi)
 • Bedende daha çok asit

Teşhis

Hekiminiz NMS’nin 2 esas semptomunu arayacaktır: yüksek ateş ve sert kaslar. Bununla teşhis edilmek için, hızlı kalp ritmi, düşük yahut yüksek tansiyon (hiper tansiyon) ve terleme gibi bir iki başka ikaz işaretine de ihtiyacınız var.

Başka bazı bozuklukların NMS’ye benzer belirtileri vardır. Sizde var mı yok mu diye anlamak için hekiminiz şu testlerden birini yahut bir kaç tanesini yapacak:

 • Kan ve idrar testleri
 • Beyin görüntüleme taramaları
 • Omurga sıvısı testi
 • Beyindeki elektriksel sorunları bulmak için EEG 

Tedavi

Hekiminiz öncelikle sizi bu sendroma sebep olan ilaçtan çıkaracaktır. Çoğu zaman, NMS’li kişiler bir hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi görürler. Amaç, ateşinizi düşürmek ve size sıvı ve gıda sağlamaktır.

NMS’yi iyileştirmek için kullanılan ilaçlar şunları ihtiva eder:

 • Dantrolen (Dantrium) gibi gergin kasları gevşeten ilaçlar
 • Amantadin (Symmetrel) yahut bromokriptin (Parlodel) gibi bedeninizin daha çok dopamin üretmesine sebep olan Parkinson hastalığı ilaçları

Bu ilaçlar işe yaramazsa, hekiminiz elektrokonvülsif tedaviyi deneyebilir. Bu tedavi esnasında uyuyorsunuz ve ağrısızsınız. Küçük bir elektrik akımı, bir nöbeti tetiklemek için beyninizde dolaşır. Bu size zarar vermez ve belirtilerinize yardım eder.

NMS çoğu zaman bir iki hafta içerisinde iyileşir. İyileştikten sonra çoğu kişi tekrar antipsikotik ilaç almaya başlayabilir. Hekiminiz sizi farklı bir ilaca yönlendirebilir.

NMS, tedavi edildikten sonra geri gelebilir. Hekiminiz bunun herhangi bir belirtisini yakından kontrol edecektir. Antipsikotik ilaçlara dönmek için ne kadar uzun zaman beklerseniz, tekrar NMS’ye tutulma olasılığınız o kadar az olur.