More

  Tiroid Hastalığı Nedir?

  Tiroid beziniz bir dizi spesifik hastalıktan etkilenebilir. Hipertiroidizm yahut hipotiroidizm gibi tiroid rahatsızlıkları karakteristik olarak altta yatan tiroid rahatsızlığından kaynaklanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde takribî 20 milyon kişinin tiroid hastalığı olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu en çok görülen durumlardan biri yapıyor.

  Tiroid hastası olanların çoğunu kadınlar meydana getirir. Ve ne yazık ki tiroid problemi olan ancak daha teşhis konulmamış bazı insanlar tiroid hastası olanların çoğunu oluşturuyor.

  Tiroid rahatsızlığının değişik önemli yönleriyle alakalı esas bilgileri inceleyelim.

  Anatomi

  Tiroidiniz, boynunuzda – Adem elmasının altında ve arkasında – dört farklı lobdan meydana gelen küçük, kelebek biçiminde bir bezdir. Sağlıklı bir tiroid karakteristik olarak takribî bir ons (1 ons 28 gr) ağırlığındadır. Tiroidin fonksiyonu, bedeninizin bütün fonksiyonları için lüzumlu olan tiroid hormonunu üretmektir.

  Tiroid beziniz bedendeki iyotu emebilen esas organdır. Tiroid, diyetinizden iyot alır ve onu tiroid hormonlarına dönüştürür. Tiroid hormonunu yapmak için amino asit tirozin ve iyotu bir araya getirir.

  Tiroidin imal ettiği 2 esas hormon, T4 olarak bilinen tiroksin ve T3 olarak bilinen triiyodotironindir ve esas hedefi hücrelerinizin, uzuvlarınızın, dokularınızın ve bezlerinizin oksijen ve enerjiyi nasıl kullandığını düzenlemektir.

  Vücudunuzdaki her şey – sindirim, saçlarınızın ve tırnaklarınızın büyümesi, cinsel dürtüleriniz ve uzuvlarınızın ve bezlerinizin fonksiyonu dahil – tiroid hormonuna bağlıdır. Beyniniz, kalbiniz ve metabolizmanız bilhassa düzenli ve iyi çalışması için doğru tiroid hormon düzeylerine bağlıdır.

  Tiroid, hipofiz bezinizle bir geri bildirim döngüsü içerisinde çalışır. Hipofiz, kan dolaşımınızda dolaşan tiroid hormonu düzeylerini tespit eder ve Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) ismindeki bir hormonu salgılar yahut salgılamasını yavaşlatır. TSH salındığında vazifesi tiroidi daha çok hormon üretmesi için uyarmaktır. TSH düzeyleri düştüğünde, tiroide verilen mesaj tiroid hormonu üretimini yavaşlatmaktır.

  Tiroid Rahatsızlıklarının Çeşitleri

  Hashimoto Hastalığı

  Hashimoto, otoimmün bir rahatsızlıktır, diğer ifadeyle bağışıklık sisteminiz uygunsuz bir biçimde kendi tiroid bezinize saldırır. Silah? Tiroid peroksidaz antikorları (TPO) ve tiroglobülin antikorları (TgAb) dahil olmak suretiyle bedeninizin imal ettiği tiroid saldıran antikorlar.

  Hashimoto hastalığı karakteristik olarak iltihaplanmaya (enflamasyon, yangı) ve zaman içerisinde tiroid bezinizin aşamalı olarak harap olmasına sebep olur.

  Hashimoto’lu çoğu kişi, yetersiz tiroid hormonu hâli olan hipotiroidizm ile sonuçlanır.

  Hashimoto’lar, hipertiroidizm olarak bilinen aşırı etkinlik dönemlerine yahut aşamalarına sebep oluşturabilir. Üstelik artmış tiroid nodülleri, guatr (tiroid büyümesi) ve biraz artan tiroid kanseri tehlikesi ile birlikte gelir.

  Graves Hastalığı

  Bu hastalık, bağışıklık sisteminizin uygunsuz bir biçimde tiroid uyarıcı antikorlar (TSI) olarak bilinen antikorlar imal ettiği bir otoimmün hastalıktır. Bu antikorlar tiroid bezinizi aşırı uyarır ve tiroid hormonunu aşırı üretmesine sebep olur.

  Bazı hallerde TPO ve TgAb antikorları da yükselebilir. Tiroidin aşırı uyarılması, aşırı tiroid hormonu (hipertiroidizm) yahut tirotoksikoz ile sonuçlanır. Graves rahatsızlığına genellikle guatr ve bazı hallerde tiroid nodülleri eşlik eder.

  Tiroid kanseri

  Bu, tiroid bezinde gelişme gösteren kanseri anlatır. Tiroid kanseri en çok tiroid bezindeki nodüllerde (sıvı dolu yahut katı topaklar) bulunmaktadır. Kanserin evresine bağlı olarak çevre dokuya da sirayet edebilir.


  Tiroid kanserinin evreleri.

  Dört tür tiroid kanseri vardır:

  1. Bütün tiroid kanserlerinin takribî yüzde 80’ini oluşturan papiller yahut karışık papiller-foliküler tiroid kanseri.
  2. Vakaların takribî yüzde 14’ünü oluşturan foliküler tiroid kanseri (Hurthle hücre kanseri, foliküler tiroid kanserinin bir varyantıdır ve benzer biçimde iyileştirilir).
  3. Tiroid kanserlerinin takribî yüzde üçünü oluşturan medüller tiroid kanseri.
  4. Vakaların takribî yüzde ikisini oluşturan anaplastik tiroid kanseri.

  Tiroid kanserlerinin çoğu iyileştirilebilir ve çok hayatta kalabilir şeklinde onaylanır.

  Tiroidit

  Bu, tiroid bezinizin enflamasyonunu (iltihaplanma ) ihtiva eden bir tiroid rahatsızlıkları kategorisidir. Tiroidit, bezinize, virüslere ve bakterilere yönelik antikor saldırılarından kaynaklanabilir. Tiroidit çeşitleri şunları ihtiva eder:

  • Hashimoto hastalığı
  • Subakut granülomatöz tiroidit
  • Doğum sonrası tiroidit
  • Subakut lenfositik tiroidit
  • İlaca bağlı tiroidit

  Tedavi, tiroiditin tipine bağlıdır ve monitörizasyon ve steroidal olmayan antiinflamatuar (iltihap önleyici ) ilaçlardan antibiyotikler ve tiroid hormonu replasman ilaçlarına kadar değişiklik gösterir.

  Toksik Multinodüler Guatr

  Bu, tiroid bezinin birden fazla nodül geliştirip büyüdüğü (guatr) bir rahatsızlıktır. Genellikle, nodüller “işlevseldir”, diğer ifadeyle tiroid bezinin hormon üretiminin yanında, nodüllerin kendileri de tiroid hormonu üretir ve salgılar. Toksik multinodüler guatr genellikle hipertiroidiye sebep olur.

  Ortaya Çıkan Tiroid Şartları

  Hipotiroidizm

  En çok görülen tiroid rahatsızlığı, yeterli tiroid hormonuna sahip olmadığınız bir duruma işaret eden hipotiroidizmdir. Bunun bir iki sebebi vardır:

  • Hashimoto tiroiditi – tiroid bezinin bozulmasına yahut harap olmasına sebep olan bir otoimmün durum.
  • Ameliyat sonrası hipotiroidizm – tiroid bezinin tümü yahut bir bölümü cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra.
  • Ablasyon sonrası hipotiroidizm – tiroid kanseri, Graves hastalığı ve bazı hipotiroidizm ve nodül durumlarında kullanılan radyoaktif iyot tedavisi (RAI) sonrası süreçte meydana gelen sonuçlar.
  • Konjenital hipotiroidizm – bir bebek tiroid bezi olmadan yahut yeterli oranda tiroid hormonu üretemeyen kusurlu biçimlendirilmiş bir bezle doğduğunda.
  • İyot yetersizliği hipotiroidizmi – diyetteki iyot eksikliğinden dolayı.
  • İlaç ve takviye kaynaklı hipotiroidizm – hipotiroidizme neden olma kabiliyetine sahip reçeteli ilaçlar ve takviyeler.
  • Guatrojene bağlı hipotiroidizm – çok yüksek miktarda çiğ guatrojen tüketimi – içerisinde tiroidi yavaşlatan kimyasallar bulunan gıdalar.
  • İkincil / merkezi hipotiroidizm – hipofiz bezi ve hipotalamusun işleyişindeki / iletişimindeki bir kusur sebebiyle.
  • Travmatik hipotiroidizm – boynun kırılması yahut boynun kırılması gibi önemli travma, hipotiroidizmin başlangıcı ile bağlandırılmıştır.
  • Sebebi bilinmeyen hipotiroidizm / idiyopatik hipotiroidizm – tiroidin yetersiz kaldığı ve başka hiçbir altta yatan neden yahut hastalığın tespit edilmediği durumlar vardır.

  Hipertiroidizm

  Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı tiroid hormonu imal ettiği bir hâli anlatır. Üstelik bir iki sebebi vardır:

  • Otoimmün Graves hastalığı – hipertiroidizmin en çok görülen sebebi.
  • Otoimmün Hashimoto hastalığı — kimi zaman geçici hipertiroidizm dönemlerine sebep olur.
  • İyot aşırı hipertiroidizm – aşırı iyot maruziyetinden yahut aşırı tüketiminden kaynaklanır.
  • İlaç ve takviyenin sebep olduğu hipertiroidizm – değişik reçeteli ilaçların yanında bazı reçetesiz satılan takviyelerden kaynaklanır.
  • Toksik multinodüler hastalık – genellikle aşırı tiroid hormonu üretimine sebep olan bir durum.
  • Tiroidit – belli formlar hipertiroidizm dönemlerine sebep oluşturabilir.
  • Hipofizin sebep olduğu hipertiroidizm – tiroid bezinin hipofiz bezi aracılığıyla aşırı uyarılabildiği ve aşırı miktarda tiroid hormonu üretebildiği yer.
  • Tiroid nodülleri – bazı hallerde çevredeki tiroid bezinin aşırı aktivitesini tetikleyerek hipertiroidiye neden olabilirler. Bununla beraber kendi başlarına da tiroid hormonu üretebilirler.

  Guatr

  Bu, tiroid bezinin boyut olarak büyüdüğü bir hâli anlatır. Guatr, otoimmün Hashimoto ve Graves rahatsızlıkları, iyot fazlalığı ve yetersizliği ve nodüler tiroid rahatsızlığından kaynaklanabilir.

  Tiroid Hastalığı Semptomları

  Tiroid rahatsızlığının belirtileri, bezin yetersiz aktivitesini (hipotiroidizm), aşırı etkinliği (hipertiroidizm), otoimmün aktivasyonu ve / yahut boyun bölgesindeki iltihaplanma (enflamasyon, yangı) / genişleme / hassasiyeti (tiroidit, nodüller, kanser) yansıtma eğilimindedir.

  Hipotiroidizmin geniş kapsamlı belirtileri şunları ihtiva eder:

  • Yorgunluk
  • Kilo almak
  • Diyet ve egzersizle kilo verememe
  • Kabızlık
  • Kısırlık
  • Adet döngüsündeki değişiklikler
  • Soğuk hissetmek
  • Saç dökülmesi (kaşların dış kenarı dahil)
  • Bilinç kararması
  • Kas ve eklem ağrıları / ağrıları

  Hipertiroidizmin geniş kapsamlı belirtileri şunları ihtiva eder:

  • Üzüntü
  • Uykusuzluk hastalığı
  • Panik duygusu
  • Titreme
  • Abartılı refleksler
  • Yüksek kalp atış hızı
  • Bağırsak hareketlerinin sıklığında artış
  • Aşırı ısınmış hissetmek
  • Açıklanamayan kilo kaybı

  Boyun ve tiroid bölgesindeki tiroid problemine işaret edebilecek belirtiler şunları ihtiva eder:

  • Boyun rahatsızlığı
  • Görünür tiroid büyümesi yahut yumru
  • Kravatlar, eşarplar, boğazlı yaka yahut kolyelerde rahatsızlık
  • Ses kısıklığı
  • Boğaz ağrısı
  • Boyunda ağrı
  • Yutma zorluğu
  • Boğazda sıkışan bir şey duygusu

  Bazı hallerde, tiroid kanseri yahut belli tiroidit çeşitleri gibi tiroid rahatsızlıkları ve hallerinin hiçbir semptomu olmayabilir.

  Sebepleri

  Tiroid hastalığı için esas risk etmenleri şunları ihtiva eder:

  • İyot yetersizliği yahut fazlalığı
  • Radyoaktiviteye yahut radyoaktif serpintiye maruz kalma
  • Boyun kısmına ameliyat yahut travma
  • Hamilelik yahut yeni doğum
  • Kadın cinsiyeti
  • Şahsi yahut ailede otoimmün hastalık öyküsü
  • Sigara içiyor

  Teşhis

  Bir tiroid hastalığının tanısı bir iki esas adımı ihtiva eder:

  • Klinik kontrol
  • Kan testi: Karakteristik olarak kan testleri, Hashimoto ve Graves hastalığını teşhis etmek için tiroid uyarıcı hormon (TSH) testi, serbest tiroksin (Serbest T4) ve serbest triiyodotironin (Serbest T3) antikor testini ihtiva eder.
  • Görüntüleme testleri: Tiroid bezinin ebatını, şeklini ve fonksiyonunu daha çok yorumlamak için değişik görüntüleme testleri yapılır. Bu testler bunun yanı sıra nodüllere yahut yumrulara bakar ve bunların tiroid kanseri için şüpheli var mı yok mu diye ve daha çok değerlendirme gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Bu testler arasında radyoaktif iyot alımı (RAI-U), CT taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve ultrason bulunmaktadır.
  • İnce iğne aspirasyon biyopsisi: İnce iğne aspirasyon (İİAB) biyopsisi, tiroid nodüllerinin şüpheli görülmüş olması ve muhtemel tiroid kanseri için test edilmesi icap ettiğinde yapılır.

  Tedavi

  Hipotiroidizm

  Böyle haller tiroid hormon replasman ilaçları ile iyileştirilir. Bunlar, bedendeki eksik tiroid hormonunun yerini alan reçeteli ilaçlardır.

  • En çok reçete edilen tiroid hormonu replasman ilacı, genel olarak tiroid hormonu tiroksinin sentetik bir formu olan levotiroksin olarak bilinmektedir.
  • Bununla beraber, kimi zaman T4 / T3 kombinasyon iyileştirilmesi için levotiroksine eklenen liotironin olarak bilinen T3 hormonunun sentetik bir formu da vardır.
  • Bununla beraber, doğal kurutulan tiroid ismindeki, kimi zaman kısaltılmış NDT yahut “tiroid özü” ismindeki bir hormon replasman ilacı vardır. Bir asırdan fazla bir zamandır mevcut olan olmasına ve bugün hala kullanımda olduğu halde, NDT esas akım tıp topluluğu aracılığıyla tartışmalı olarak kabul edilmektedir.

  Graves Hastalığı ve Hipertiroidizm

  Graves rahatsızlığının ve kronik hipertiroidizmin tedavi edilmesinin üç esas yolu vardır:

  1. Antitiroid ilaç tedavisi – Metimazol (tapazol), karbimazol (neo-merkazol) ve propiltiyoürasil (PTU) dahil antitiroid ilaçlar, tiroidin tiroid hormonu üretimini yavaşlatabilir.
  2. Radyoaktif iyot tedavisi (RAI) —Bir kapsül yahut içecek içerisinde tek dozda verilir, tiroide girer, tiroid hücrelerini yayar ve onlara zarar verip öldürür. Bu tiroidi küçültür, fonksiyonunu yavaşlatır ve hipertiroidizmi tersine çevirir.
  3. Tiroid cerrahisi / tiroidektomi — Bazı hallerde, bilhassa antitiroid ilaçları tolere edemeyen yahut hamile olan insanlarda Graves hastalığı ve hipertiroidizm iyileştirilmesi için cerrahi yapılır ve RAI bir seçenek değildir.

  Tiroid kanseri

  Daha agresif tiroid kanseri çeşitleri için, bütün tiroid hücrelerinin yok edilmesini elde etmek için ameliyatı, kalıntı ablasyon olarak bilinen bir iş olan RAI tedavisi izleyebilir.

  Tiroid kanseri tedavisi hemen hemen her zaman tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasını ihtiva eder.

  Tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasının ardından, hastalar fonksiyonel olarak hipotiroiddir ve yaşam boyu tiroid hormonu replasman tedavisine gereksinim duyarlar. Daha az geniş kapsamlı olarak, harici ışın radyasyonu, kemoterapi, radyofrekans ablasyonu ve perkütan etanol enjeksiyonları dahil olmak suretiyle başka tedaviler kullanılır.

  Otoimmünite ve Hashimoto’lar

  Bütünleştirici ve işlevsel tıp pratisyenleri kimi zaman otoimmün tiroid hastalığını, bilhassa Hashimoto’ları, antikorları düşürmeye katkı sağlayabilecek düşük dozaj naltrekson (LDN) ilacı ile tedavi ederler.

  Başka tedavi yaklaşımları şunları ihtiva eder:

  • Antikorları düşürmek için selenyum takviyesi
  • Tiroid tedavisini zorlaştırabilecek alakalı adrenal dengesizliklerin ele alınması
  • Enflamasyonu hafifletmek için diyet farklılıkları
  • Glüten ve otoimmünite arasındaki bağlantı sebebiyle glüteni diyetten çıkarmak
  • Depresyon düşürme ve yönetimi

  Sağlık Ekibinizle Çalışmak

  Ilginç bir biçimde, tiroid tanısı, tedavisi ve belirtilerin giderilmesindeki zorluklardan biri gerçekte sağlık hizmeti uygulayıcılarınız olabilir. Doğru hekim her şeyi değiştirebilir. Bu amaçla, tiroid bakımınız için doğru doktoru nasıl dikkatlice seçeceğinizi ve onlarla etkili bir biçimde nasıl iletişim kuracağınızı öğrenmek önem arz etmektedir.

  Tiroid Hastalığı Doktoru Tartışma Kılavuzu

  Doğru soruları sormanıza destek olacak bir sonraki hekim randevunuz için yazdırılabilir kılavuzumuzu edinin.

  Merak ettiğiniz bir soru, bir endokrinologa ihtiyacınız olup olmadığıdır. Cevap, durumunuza ve amaçlarınıza bağlıdır. Bir endokrinologa gereksiniminiz varsa, doğru deneyime ve niteliklere sahip bir endokrinolog bulduğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Bununla beraber, hekiminizin tiroid durumunuz için olası olan en iyi bakımı sağladığından emin olmak istersiniz.

  İyi yaşamak

  Tiroid hastalığı hayatın pek çok alanını etkileyebilmektedir ve belli zorluklarla başa çıkmanız gerekli olabilir.

  Doğurganlık ve Gebelik

  Üreme süresi, tiroid sağlığına ve fonksiyonuna dikkat etmek için bilhassa önemli bir zamandır. Doğurganlık, başarılı bir hamilelik ve doğum sonrası sağlık için sağlıklı tiroid işlevi lüzumludur.

  Teşhis edilmemiş yahut kötü tedavi edilmiş bir tiroid rahatsızlığı olduğu zaman, aşağıdakiler dahil değişik etkileri olabilir:

  • Bozulmuş doğurganlık
  • Başarısız yardımcı üreme tedavileri (in vitro fertilizasyon gibi)
  • Erken düşük yapma tahlikesinde gözle görülür çoğalma
  • Preeklampsi ve prematüre tahlikesinde gözle görülür çoğalma
  • Ölü doğum tahlikesinde gözle görülür çoğalma
  • Doğum sonrası stres tahlikesinde gözle görülür çoğalma
  • Emzirme problemleri tahlikesinde gözle görülür çoğalma

  İyi bir başlangıç ​​noktası, hamilelik esnasında ve sonraki dönemlerinde tiroid rahatsızlığının yönetimi için resmi yönergeleri araştırmaktır.

  Diyet, Kilo Verme ve Fitness

  Bazı insanların tiroid problemi olduğunu keşfetmelerinin yöntemlerinden biri, hızlı kilo alımının başlaması yahut kilo verememesidir. Teşhis ve tedavi gören tiroid hastaları için en çok görülen zorluklardan biri, sağlıklı bir diyet ve egzersiz programına sahip olduğu halde kilo vermede yahut kilo alımında zorluk çekmektir.

  Tiroid işlevi ile metabolizma arasındaki bağlantı açıktır. Gine de esas akım tıp, hipotiroidizm ile şişmanlama arasındaki ilişkiyi, hipotiroidili insanların kilo vermedeki zorlukları ve tiroid problemlerinin bağırsak sağlığı, sindirim, kan şekeri ve sağlıklı bir metabolizma üzerindeki etkisini hala küçümsüyor.

  Kilo problemi yaşayan çoğu tiroid hastası, hipotiroidizm ile zayıflamayı etkileyen etmenleri idrak etmeyi yararlı bulmaktadır. Bu, tiroid hastası olanların kilo verme kabiliyetini etkileyen 2 anahtar hormon olan ters T3 ve leptinin rollerini ihtiva eder.

  Size kronik bir sağlık sorunu tanısı konduğunda, zihin bilgi bulandırıcı ve korkutucu olabilir. Sağlıkta başarılı olmak için en iyi şansınız, kendi tiroid bakımınıza dahil olmak ve bunun savunucusu olmasıdır. Başarılı bir tiroid hastası olmanın esas unsurlarından biri de bilgili kalmaktır. Bu, okumak, en son araştırmaları izlemek ve başarılı tavsiyelerini paylaşabilecek başka kişilerle bağlantı kurmak manasına gelir.

  Mümkün mertebe çok şey öğrenin ve depresyonu yönettiğinizden emin olmanız gerekir – mesela meditasyon, tıbbi tiroid tedavinizin yanında yardım edebilir. Milyonlarca kişi tiroid rahatsızlıkları ile iyi yaşıyor ve siz de bu başarı hikayelerinden biri olabilirsiniz.

  Okunulası

  Ambarella

  Ambarella Spondias dulcis syn. Spondias cytherea Ortak isimler Ambarella Uzun Uzun Meyve Cajarana altın Elma Juplon Kedondong Yenilebilir meyve ambarella, tropikal ve ekvator bölgelerinde ortaya çıkan bir...

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  Nöroleptik Malign Sendromu Nedir?

  Nöroleptik Malign Sendrom Nedir? Nöroleptik malign sendrom (NMS), şizofreni, bipolar bozukluk ve başka akıl sağlığı şartlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı ender olarak ortaya çıkan...

  Üveit Nedir?

  Üveit Nedir? İrit ismiyle de anılan üveit, gözünüzün birinde yahut her ikisinde iltihaplanma (enflamasyon, yangı) (ısı, kızarıklık, ağrı ve şişlik) olduğu manasına gelir. Görme kaybedilmesine...

  Sizin İçin

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir?

  Küçük Lenfositik Lenfoma Nedir? Küçük lenfositik lenfoma (SLL), bedeninizin enfeksiyonla mücadelesine yardım eden "lenfosit" ismindeki bir çeşit beyaz kan hücresini etkileyen bir kanserdir. Hekiminizin SLL'den lenfositleri...

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir?

  Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Bağırsak tıkanıklığı, kalın yahut ince bağırsağınızda bir şey bağırsaklarınızı tıkadığı zaman meydana gelen önemli bir problemdir. Üstelik bağırsak tıkanıklığı olarak da bilinmektedir. Sindirim sisteminizde...

  Organik Gıda mı Değil mi?

  Natürel mi? Natürel gıdalar çoğu zaman çevre için iyidir. Ancak çoğu zaman cüzdanınızda güçtür: Araştırmalar, doğal meyve ve sebzelerin maliyetlerinin karakteristik olarak geleneksel ürünlerden% 20...

  Aylara Göre Anne Karnındaki Bebek

  Bebeğinizin Büyümesi: Doğuma Gebe Kalma Hamile misin. Tebrikler! Gelişmekte olan bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu, içinizde büyüdükçe hangi halde göründüğünü ve ne zaman hareket ettiğini...

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz